آرشيو

در حال بارگذاری. لطفا تامل فرمایید...

حقوق اقلیت ها در غرب و ایران

 

 

 

در کشورهای غربی علیرغم تصویب قوانین حمایتی درمورد حقوق اقلیت های مختلف، موارد متعدد نقض حقوق اقلیت ها و بخصوص شیعیان و زنان شیعه وجود دارد...


ادامه مطلب...

حقوق غیرمالی زنان

 

 

 

حقوق غیرمالی زنان در اسناد بین المللی و آموزه های اسلامی...


ادامه مطلب...

بررسی قانون حمایت از خانواده

 

 

 

نظام حقوقی ایران، خانواده را به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین نهاد های اجتماعی مورد توجه قرار داده است...


ادامه مطلب...

اشتغال زنان از منظر حقوق بشر

 

 

 

شغلی که زنان بر عهده می‏گیرند باید برای آنان و خانواده‏ هایشان مزایای کافی و پیش‏ بینی شده در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی داشته باشد...


ادامه مطلب...