آرشيو

در حال بارگذاری. لطفا تامل فرمایید...

نگاهی به شورای حقوق بشر

 

 

 

 

سیاست دوگانه ای که به موجب اغراض سیاسی توسط برخی کشورهای خاص صورت گرفته موجب فاصله گرفتن فعالیت های شورای حقوق بشر با آرمان های آن شده است...


ادامه مطلب...

نقد و بررسی نظریه تساوی

 

 

 

 

از جمله اسناد مهم بین المللی در زمینه حقوق بشر و بالأخص حقوق زنان  " کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان می باشد ...


ادامه مطلب...