آرشيو ماهنامه

در حال بارگذاری. لطفا تامل فرمایید...

آزادی حجاب و تعهدات حقوقی کشورهای غربی

 

 

 

قوانین بسیاری از کشورهای غربی در خصوص منع حجاب زنان، یکی از مهمترین چالشهای امروزه مسلمان در این کشورهاست...


ادامه مطلب...

حقوق بشر در اندیشه امام خمینی (ره) 

امام خمینی (ره) معتقد است حکومت و دستگاهی می تواند ادعای حمایت، حفاظت و حضانت از حقوق بشر را داشته باشد که خود را در پیشگاه خداوند متعال مسئول و پاسخگو بداند...


ادامه مطلب...

ممنوعیت شکنجه در اسلام
قرآن کریم به عنوان سند وثبق اسلام هرگونه ظلم و ستم ایذاء و آزار توهین و تمسخر حتی در حد ایماء و اشاره را ممنوع و حرام می داند...


ادامه مطلب...