آرشيو ماهنامه

در حال بارگذاری. لطفا تامل فرمایید...

پیشرفت زنان ایرانی در پرتو انقلاب اسلامی ایران

 

 

 

حضور اجتماعی زنان از مهمترین ابزارهای پیشرفت یک کشور می باشد، متاسفانه در بسیاری از کشورهای غربی نگاهی صرفا مادی و با محوریت آزادی جنسی به جایگاه بانوان می‌شود...


ادامه مطلب...

تفاوت حقوق بشر در دوره پهلوي و انقلاب اسلامي

 

 

 

در دوره پهلوی سعی می‌شد به گونه‌ای نمادین از حضور زنان در برخی فعالیت‌های اقتصادی و عمدتاً برخی مشاغل خاص دیوان سالاری استفاده شود تا به صورت یکی از شاخص‌های اصلی حرکت جامعه به سوی نوگرایی و تجدد از آن بهره‌برداری کنند...


ادامه مطلب...

حقوق کدام بشر؟ آمریکا و مواجهه‌ی دوگانه

 


 

شاید در میان دول غربی، نام ایالات متحده آمریکا بیشتر جلوه نماید؛ سکوت دربرابر نقض حقوق بشر در عربستان و بحرین و هیاهو به خاطر آنچه که به اشتباه جنایت ضد بشریت در ایران خوانده می شود، خود گویای چنین برخورد دوگانه ای می باشد...


ادامه مطلب...

حقوق بشر به سبك عربستان

 

 

 

برخورد نظام قضایی با بانوان عربستان از جمله دیگر موارد تبعیض جنسیتی علیه این قشر از جامعه است که درواقع آنها را از احقاق حقوق خود و تظلم خواهی درقبال خشونت های صورت پذیرفته به نحو زیادی باز می‌دارد...


ادامه مطلب...

همجنس گرایی، حمایت یا غفلت از حقوق بشر

 

 

 

در حقوق بشر مدرن، احترام به گرایش های جنسی مختلف از پایه های اصلی می باشد. به طوریکه سازمان های مختلفی در حمایت از این مسئله تاسیس شده است. در صورتیکه  هم جنس گرایی از سوی دین اسلام و حتی نظام طبیعت نیز نکوهش شده است...


ادامه مطلب...

نقض گسترده حقوق بشر در زندانهای آمریکایی

 


 

بزرگترین مدعی نظام لیبرال دمکراسی و حقوق بشر، هر روز در زندان های داخل خاک خود و زندان هایی که به بهانه های متعدد در خارج از کشور خود ساخته است، براحتی کرامت و حیثیت انسانی را زیر انبوهی از توجیهات خود ساخته‌اش دفن می کند...


ادامه مطلب...

جایگاه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

امروزه ایران اسلامی با نفی سلطه گری و دفاع از حقوق مستضعفان وحمایت از جنبش های آزادی بخش و استقلال طلبانه با هدف اصلی سعادت انسان در کل جامعه بشری مباحث حقوق بشری را در سیاست خارجی پیگیری می‌کند...


ادامه مطلب...

كاوشي در مجازات سلب حيات از منظر اسلام

 

 

 

درحقوق جزای اسلامی قلمرو اعمال مجازات اعدام محدود و از نوع شدیدترین مجازاتهاست اما اجرای آن در راستای تحقق عدالت، حفظ نظم، امنیت و پیشگیری از جرایم می باشد...


ادامه مطلب...

خیزش بحرین و جنایات آل خلیفه ضد بشریت

 


 

عدم توجه به خواسته‌هاي مردم از سوي دولت‌ها همواره به عنوان عاملي اساسي در برانگيختن مردم محسوب مي‌شود، و محروميت دير يا زود خشم و اعتراض عمومي را در پي مي‌آورد...


ادامه مطلب...