آرشيو

در حال بارگذاری. لطفا تامل فرمایید...

خصوصیات انسان شناسی

 

 

 

تکریم انسان شناسی اسلامی یا  انسان  شناسی غربی؟


ادامه مطلب...

فرهنگ مهاجم

 

 

 

غرب با ارائه الگوی فرهنگ برتر در پی اعمال هژمونی بر سایر فرهنگهاست و می کوشد با کمک شگردهای گوناگون زبانی و ارتباطی بر هنجارهای و نمادهای فرهنگی جامعه هدف غلبه کند...


ادامه مطلب...

حقوق بشر و توسعه پایدار

 


 

در يكی دو قرن اخير، با اوج گيری توانايی های ابزاری بشر،  تعادل زيست محيطی قرون گذشته  بر هم خورد...


ادامه مطلب...

خروج فرانسه از پیمان حقوق بشر اروپا 

حوادث تروریستی فرانسه در اواخر سال 2015،زمینه ای را ایجاد کرد تا دولت فرانسه به بهانه ایجاد امنیت اقدام به خروج از پیمان شورای اروپایی حقوق بشر واجرای محدودیت های خلاف حقوق شهروندی نماید...


ادامه مطلب...

تمکین، نقض حقوق زنان؟!

 

 تمکین دارای حد و حدود مشخص شرعی و قانونی است از طرفی  تمکین امری دو جانبه و مربوط به زوجین است و صرفا مختص به زنان نیست...


ادامه مطلب...