آرشيو ماهنامه

در حال بارگذاری. لطفا تامل فرمایید...

حریم خصوصی در اینترنت

 اینترنت با وجود گستردگی و پیچیدگی اش رسانه ای بسیار شخصی و خصوصی  است اینترنت از طریق پست الکترونیکی ، ارتباط بین فردی از راه گروههای بحث و مانند آن و گفتگوو تبادل نظر را تسهیل می کند...


ادامه مطلب...

حقوق بشر و کرامت انسانی

 

 

 

شبیه سازی موجودات بشری نیز در تضاد با کرامت انسانی است که این امر در مقدمه پروتکل الحاقی به کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از کرامت انسانی ذکر شده است ...


ادامه مطلب...

محیط زیست طبیعی انسان

 

 

 

برای حقوق محیط زیست عمری بیش از 50 سال نمی توان تصور کرد درطی این مدت قواعد متضمن حفاظت از محیط زیست و حقوق اروپا به سایر نقاط جهان انتقال یافته است...


ادامه مطلب...

آمریکا مدعی مدیریت جهان!!!

 

 


آمریکا از همان آغاز حیات سیاسی خود زیر پرچم آزادی و دموکراسی به دخالت نظامی در کشورها پرداخته است و به بهانه مبارزه با تروریسم ،  مردم بی دفاع را مورد هجوم سلاح های هسته ای خود قرار داده است...


ادامه مطلب...

حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه

 کودکان عامل برانگیختن مخاصمات مسلحانه نیستند، اما همواره صدمات زیادي را در این رابطه به صورت گوناگون متحمل شده اند...


ادامه مطلب...