آرشيو ماهنامه

در حال بارگذاری. لطفا تامل فرمایید...

پگیدا چرا و چگونه؟؟؟

 

 

 

شهروندان اروپایی گمان می کنند که مسلمانان افرادی منزوی، جدایی طلب و گوشه گیرند. آنها مایل به حل شدن در جامعه نیستند و از معاشرت و تبادل فرهنگی و معیشتی با غیر مسلمانان دوری می کنند...


ادامه مطلب...

مرگ آري، داعش نه

 

 

 

پس ازآنکه ورودیهای شهر کوبانی واقع در شمال سوریه و در نزدیکی نوار مرزی با ترکیه به کنترل داعش درآمد؛ زنان عضو نیروهای دفاع کرد سوری اصل "مرگ از افتادن به دست داعش بهتر است" را در عمل به اجرا گذاشتند...


ادامه مطلب...

سلاح ایدئولوژیک قدرتمند

 


 

همیشه یک پای اتهامات حقوق بشری ایالات متحده در کشورهایی است که به‌نحوی در مقابل سیاست‌های امپریالیستی مقاومت کرده‌اند...


ادامه مطلب...

تفرقه بینداز و حکومت کن

 

 

 

ردپای استعمار انگلیس را می‌توان از وقایعی چون تفرقه در دربار پادشاهان قاجار و ماجرای قتل امیرکبیر تا تفرقه و شورش شعبان بی‌مخ و ناکامی نهضت ملی شدن نفت پی گرفت.


ادامه مطلب...