در حال آماده‌سازی مجله...

بررسی وضعیت پناهندگان در اروپا و ایران

 

 

 

آنچه امروزه برای دفاع از حقوق پناهندگان و اجبار دولتها برای انجام تکالیف نیاز است ، ضمانت اجرای قوی از سوی سازمانهای بین المللی دولتی می باشد تا بتواند از تضییع حقوق انسانی پناهندگان جلوگیری کند...


ادامه مطلب...

حقوق بشر و صیانت از کرامت انسانی

 


 

صیانت از کرامت انسانی نیازمند سازوکارهای عملی برای تحقق آرمان های مشترک بشریت یعنی صلح، امنیت، رفع تبعیض و احترام به کرامت انسانی است...ادامه مطلب...

باروری مصنوعی در ایران

 حق داشتن فرزند در مواردی که زوجین یا یکی از آنها قادر به تولید مثل نیست، نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن اصول اخلاقی و فرزنددار شدن از طریق راههای غیرطبیعی یا خارج از ازدواج فراهم سازد...ادامه مطلب...

حق بر غذا در حقوق بین الملل

 در زمان جنگ رعایت حقوق انسانی به ویژه حقوق غیر نظامیان باید مورد توجه هر دو طرف مخاصمه قرار گیرد، اما متاسفانه به دلیل عدم تعهد الزام آور، شاهد قحطی، تخریب محصولات کشاورزی و سوء تغذیه غیر نظامیان هستیم...ادامه مطلب...

روز جهانی پیشگیری از خودکشی

 


 

خودکشی یکی از معضلاتی است که امروزه در جوامع پیشرفته و صنعتی رو به افزایش است و مطرح شدن مسئله خودکشی باعث نگرانی هایی در سطح جهانی شده است‌...ادامه مطلب...