در حال آماده‌سازی مجله...

تروریسم هسته‌ای

 

 

 

بررسی تروریسم (تروریسم هسته‌ای) و مصوبات سازمان ملل متحد و آژانس انرژی اتمی

قبل و بعد از حادثه 11 سپتامبر در ارتباط با تروریسم...


ادامه مطلب...

ارتقاء حقوق زنان و اِعمال تبعیضِ روا

 

 

 

در مسیر نگاهی به قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایطِ خاص، مصوّب 1395/6/2


ادامه مطلب...

قضاوت زنان از منظر حقوق بشر

 

 

 

امر قضاوت زن با استناد به اصول بنیادین حقوق بشر امر بدیهی محسوب می شود و یکی از نشانه های مهم پیشرفت پویای افراد جامعه و توسعه خود زنان ،مشارکت کامل زنان در حوزه های مختلف اجتماع می باشد...


ادامه مطلب...

مشارکت سیاسی زنان در عربستان

 

 

 

مشارکت سیاسی زنان در عربستان به دلیل ریشه دار بودن سنتهای قبیلگی و خاندانی پادشاهی و همچنین ذهنیت تاریخی مردانه ی این کشور که دربستر زمان نهادینه شده است، همچنان این فرصت را از زنان این کشور دریغ خواهد کرد ...


ادامه مطلب...

حقوق کودکان و وظایف والدین

 

 

 

نقش والدین در تربیت اسلامی کودک و مقایسه آن با اسناد بین المللی...


ادامه مطلب...