در حال آماده‌سازی مجله...

حقوق بشر؛ ایران و اروپا

 

 

 

 

گفتگوی حقوق بشری بین اتحادیه اروپا و ایران طی چند دوره و با هدف رعایت حقوق بشر و حذف موارد تبعیض‌آمیز و خشن توسط جمهوری اسلامی انجام شده است...


ادامه مطلب...

برده داری در غرب و تفکر اسلام

 

 

 

اسلام با برنامه ای تدريجى به مبارزه و حذف برده دارى پرداخت و با ایجاد زمینه های فکری و فرهنگی در میان افراد جامعه عوامل بردگی را محدود کرد...


ادامه مطلب...

سایه وهابیت بر حقوق بشر زنان (1)

 

 

 

اگرچه عربستان به معاهدات بین  المللی حقوق بشری پیوسته مانند کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ، اما همچنان تحت تاثیر عقاید وهابیت نمی تواند به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد...


ادامه مطلب...

دریافت نفقه آری یا خیر؟

 

 

 

"نگاهی بر حق نفقه در فقه وقوانین ایران و مقایسه آن با کنوانسیون رفع تبعیض از زنان "...


ادامه مطلب...

سایه وهابیت بر حقوق بشر زنان (2)

 

 

 

زنان در عربستان برای سفر، اشتغال و ایجاد کسب و کار، ادامه تحصیل، ازدواج و انجام عمل های جراحی خاص نیازمند کسب اجازه قیم یا سرپرست مرد خود شامل پدر، همسر، برادر و حتی پسر! خود می باشند...


ادامه مطلب...