در حال آماده‌سازی مجله...

ماهواره و امنیت بشر

 

 

 

بررسی تاثیر برنامه های ماهواره ای بر فرهنگ و امنیت بشر با استناد بر اسناد حقوق بشری...


ادامه مطلب...

قانون اساسی ایران

 

 

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چشم انداز حکمرانی خوب...


ادامه مطلب...

اسلام و حقوق محیط زیست انسان

 

 

 

احکام اسلام درباره محیط زیست فراوان و متنوع است. انسان به موجب این احکام موظف است از آلوده کردن آب و خاک پرهیز نماید...


ادامه مطلب...

حقوق همبستگی و حقوق بشر

 

 

 

همبستگی برمبنای برابری، فراگیری و عدالت اجتماعی یک تعهد چندجانبه را میان همه اعضای جامعه ملی و سرتاسر جامعه جهانی بیان می کند...


ادامه مطلب...