در حال آماده‌سازی مجله...

نقد و بررسی نظریه تساوی

 

 

 

 

از جمله اسناد مهم بین المللی در زمینه حقوق بشر و بالأخص حقوق زنان  " کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان می باشد ...


ادامه مطلب...

نگاهی به شورای حقوق بشر

 

 

 

 

سیاست دوگانه ای که به موجب اغراض سیاسی توسط برخی کشورهای خاص صورت گرفته موجب فاصله گرفتن فعالیت های شورای حقوق بشر با آرمان های آن شده است...


ادامه مطلب...

تاثیر تحریم ها بر حقوق زنان

 

 

 

 

تحریم ها در حوزه زنان منجر به افزایش تبعیض و خشونت و نقض حقوق آنان در حوزه آموزش، کار، بهداشت و رفاه شده است...


ادامه مطلب...

ازدواج سفید، همجنسگرایی

 

 

 

تغییر مفهوم خانواده از ازدواج سفید تا همجنسگرایی با نگاهی بر سبک زندگی، آسیب‌ها و چالشها...


ادامه مطلب...