زنان، امنیت و آسیب‌های اجتماعی

چکیده

زنان هدایتگران جامعه بسوی رشد و کمال و عاملی موثر در تربیت، پرورش، سلامت نسل آینده  می باشند. بر این اساس بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگذاران در یافته اند برای رشد و توسعه همه جانبه،سعادت و تعالی جامعه نا گزیر از حل مشکلات و رفع معضلات و موانع مرتبط با حوزه زنان می باشند به علاوه زنان به فرموده امام راحل (ره) مبداء تمام خیرات و به عنوان نیمی از نیروی فعال جامعه دارای توانائیها، استعدادها و ظرفیت ها ویژه  می باشند که بی توجهی به آنها موجب غفلت از این نیروی انسانی، اتلاف منابع و فرصت ها می گردد. از سویی زنان به دلیل ابعاد وجودی، نقش و مسئولیت ها، ساختار عاطفی و ویژگیهای جسمانی دستخوش انواع نابسامانیها می شوند و از سویی به دلیل عواملی همچون فقر، شرایط اقتصادی و اجتماعی، افزایش نا موزون جمعیت، حاشیه نشینی، خشونت، عدم حمایت یا نظارت خانواده، اعتیاد، تبلیغات سوء، نبود آگاهیهای عمومی  لازم و شایسته نسبت به حقوق، جایگاه، وظایف زنان، تقید به ساختار های غلط سنتی مانند ازدواج کودکان ،قتل فرزند دختر ،کار اجباری و...ضعف باور های دینی ،فقدان آگاهیهای زنان نسبت به حقوق و جایگاه خود،بی بند وباری،روسپیگری،بد حجابی و...سلامت و آینده آنان را به مخاطره افتاده دچار انواع انحرافات،آسیبها ، تهدید ها و نا هنجاریهای اجتماعی شده و یا مرتکب انواع بزه و جرم می گردند. لذا جهت رفع مشکلات و معضلات،پیشگیری بموقع،اصلاح و با ز توانی آسیب دیدگان ،رفع موانع ،شناخت و بررسی همه جانبه و دقیق آسیب ها، تهدید ها و چالش های موجود امری لازم و ضرورتی اجتناب نا پذیر است به علاوه تلاش در جهت ارتقاء آگاههای عمومی، اصلاح نگرش نسبت به شان و جایگاه زنان بر مبنای دین و هویت الهی، حمایت های قانونی – اجتماعی مناسب و مقتضی، تاکید و نظارت مستمر بر اجرای قوانین، برقراری حق و  عدالت، توجه ویژه به بهبود اوضاع اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی و...از لوازم تحقق اهداف عالیه و گامی جهت احقاق حقوق زنان و نیل به سعادت و تعالی انسانی است .
کلمات کلیدی : زن، امنیت، آسیب  ها، آسیب های اجتماعی
مقدمه
 بسیاری از زنان از صدمات و آسیب ها اجتماعی مصون نیستند زندگی آنان به دلیل ابعاد  گوناگون وجودی، نقش و مسئولیت هایشان همواره دستخوش بحران، دگرگونی،نا بسامانی ها می گردد مقاله حاضر با نگاهی اجمالی به عوامل تاثیر گذار بر امنیت و سلامت زنان، به تبیین وبررسی آسیبهای اجتماعی و عوامل تاثیر گذار در این حوزه  می پردازد.
روش بررسی
تدوین مقاله حاضر مروری و بر اساس مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است برای این منظور با جستجو در منابع معتبر موجود در کتابخانه مطالعات زنان و کتابخانه تخصصی مرکز موزه و اسناد مجلس شورای اسلامی موضوعات مرتبط جمع آوری و مطالعه گردید که به دلیل محدودیت در نگارش اهم موضوعات انتخاب گردید همچنین برای جمع آوری اطلاعات  موجود ابتدا با استفاده از موتورهای جستجوی GOOgle  و استفاده از کلید واژه هایی چون  امنیت، زن، آسیب، آسیبهای اجتماعی اطلاعات اولیه استخراج و از مقالات بدست آمده در جستجوی اولیه، مقالاتی که ارتباط بیشتری با موضوع داشتند انتخاب گردیدند.
زنان و امنیت
امنیت  به عنوان یکی از مهمترین نیاز های  بشر عاملی مهم و تاثیر گذار برای گسترش فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و....می باشد. به علاوه انسانها جز در فضای امن به رشد و تعالی و سعادت نمی رسند بطور ئیکه با نبود آن تمامی اعمال فردی –اجتماعی با بحران مواجهه می شوند از سویی توسعه فرهنگی، اجتماعی در جوامع بدون وجود امنیت امکان پذیر نخواهد بود زنان نیز به دلیل شرایط خاص و آسیب پذیری بیشتر،نیازمند حمایتهای قانونی ویژه و نیازمند امنیت در عرصه های مختلف هستند  امنیت به معنای فقدان خطر نسبت به جان، مال، عرض، حقوق آحاد ناس در جامعه می شود. امنیت شاخص های متعددی را در بر می گیرد  که می توان به این موارد اشاره کرد:
امنیت اخلاقی –ویژگیهای محیطی در سر نوشت و سلامت اخلاقی انسان بی تاثیر نیست محیط اجتماعی آلوده زمینه نامناسبی را برای رشد اخلاق انسان فراهم می آورد این حق انسان است که برای حرکت در مسیر رشد از محیطی پاک بهره مند باشد.
امنیت قضایی-وجود امنیت  قضایی، حفظ حقوق ذاتی و اکتسابی را تضمین می کند امنیت قضایی با مولفه هایی همچون دسترسی آسان به دادگاه صالح برای دادخواهی، اصل برائت، تضمین حق دفاع و لوازم آن برای متهم معرفی می گردد.
امنیت سلامت- حق سلامت به عنوان یکی از حقوق ذاتی و بنیادین ابناء بشر همواره مورد توجه جامعه شناسان، حقوقدانان، روانشناسان بوده است ارتباط و تاثیر تنگاتنگ سلامت بر ابعاد مختلف زندگی نتیجه عملکرد عوامل مختلف بسیار بر زندگی انسان می باشد جسم و روح با یکدیگر در تعامل اند زیرا روح سالم در بدن سالم است همچنین بهداشت محیط و سلامت جسمی افراد تاثیر بسزایی در پیشبرد اهداف،رشد و توسعه جوامع دارد امنیت سلامت به عواملی مانند محل سکونت، شرایط زیستی، نوع کار ومحیط کاری، تغذیه، و...بستگی دارد. زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور از مهمترین و موثر ترین گروههای اجتماعی بشمار می آیند به همین دلیل تامین سلامت زنان مطمئن ترین راه برای رسیدن به زندگی بهتر برای همگان است از اینرو توانمند سازی آنان جهت مشارکت در برنامه های بهداشتی پیش نیاز اصلی برای ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه است.
امنیت شغلی –امنیت شغلی مهمترین  نیاز برای گسترش فعالیت های اجتماع زنان می باشد. ورود در فضاهای صرفا مردانه، اختلاط در محیط های کاری و در اقلیت قرار گرفتن زنان، احساس امنیت و اطمینان را از زنان سلب می نماید. از سویی ورود زنان به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده، رجو ع به کارشناسان، پزشکان، مشاوران زن جهت جلب اطمینان، آسایش و همکاری زنان، مشکلات اقتصادی ضرورت حضور زنان را امری اجتناب نا پذیر  کرده است. زنان شاغل به دلیل حضور در محیط خانواده و کار بیش از سایر زنان در معرض آسیبهای ناشی از وجود احساس نا امنی قرار می گیرند. دور شدن مادران شاغل از منزل، معطل ماندن وظایف خانوادگی، ایجاد فاصله در روابط دوستانه مادر با همسران و فرزندان زمینه ساز احساس نگرانی و نا امنی مادران شاغل می باشد. از سویی انتقال نا خود آگاه مشکلات کاری به محیط خانواده، تنش های روحی –روان زن را افزایش داده و امنیت و آرامش خانوادگی را از وی سلب می نماید.
امنیت اجتماعی  - امنیت اجتماعی به تامین نیازهای مردمی، بهبود خدمات، احترام به پایگاه اجتماعی افراد و حفظ آن در محیط خانواده و کار  گفته می شود  که از مهمترین عناوینی  هستند که در مبحث امنیت اجتماعی مطرح می گردند. امنیت اجتماعی را می توان  مصون بودن افراد جامعه از تهدیدات  یا مصون ماندن از اقدامات خلاف قانون، شخص، گروه، دولت تعریف کرد اما منظور از امنیت اجتماعی در خصوص زنان مصون بودن آنان از هر گونه تهدید و خطر است. امنیت اجتماعی زنان بر سه بعد اساسی تکیه دارد:
1-بعد امنیت انسانی و فقدان خشونت علیه زنان
 2- بعد امنیت هویت و توجه به ابزار وجود و هویت یابی زنان
 3- احساس امنیت اجتماعی زنان
بر اساس تحقیقی که جامعه آماری آن کل  مناطق 22 گانه تهران بود و فقط 5منطقه 2،6،8،15،21 و 175 نفر انتخاب شده بودند نتایج حاصله نماینگر آن بود که امنیت اجتماعی زنان بطور کلی در شهر تهران از حد متوسط کمتر است و عواملی چون عملکرد پلیس،عملکرد قانون، مقاومت اجتماعی، حمایت اجتماعی و هنجارهای اجتماعی بر آن تاثیر دارند و همچنین تحلیل رگرسیون متغیر هایی مثل حمایت اجتماعی و هنجار اجتماعی و سبک زندگی امنیت اجتماعی تغییر می کند.
تاثیر امنیت بر هویت اجتماعی زنان
یافته ها حاکی از آن است که زنان برخوردار از امنیت در حد قابل ملاحظه ای هویت فعال دارند زنان متاهل و جوانی که بیش از زنان مجرد و سن بالا از امنیت اجتماعی برخوردارند هویت فعال داشتند زنان تحصیل کرده با بهره مندی از امنیت اجتماعی بالاتر بیش از دیگر زنان دارای هویت فعال بودند هویت زنان دیندار و زیبایی که امنیت اجتماعی کمی داشتند انفعالی بود لذا هویت فعال زنان بیش از آنکه به ویژگیهای اکتسابی و به داوری خودشان متکی باشد در گرو برخورداری از امنیت اجتماعی است.
عوامل موثر بر امنیت اجتماعی زنان
حجاب –بر اساس تحقیقات بعمل آمده است از چادر و رعایت حجاب ظاهری می تواند امنیت فردی –اجتماعی زنان را فراهم آورد همچنانکه حجاب رفتاری و کلامی عامل موثری در ایجاد امنیت اجتماعی زنان می باشد.  
باور های دینی –جهل از عوامل صحیح ایجاد امنیت خود موجبات نا امنی را فراهم می آورد و آگاهی و معرفت آحاد جامعه نسبت به آنچه خود و دیگران باید عمل کنند هدف از برقراری امنیت اجتماعی زنان فراهم آوردن زمینه های مناسب رشد و تعالی زنان، تقویت و استحکام نهاد مقدس خانواده می باشد.  
سایر عوامل -بر اساس بررسی احساس امنیت اجتماعی در بین زنان 15-29 ساله شهر تهران، محل سکونت، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، احساس نظم اجتماعی، پایبندی مذهبی  از عوامل موثر بر امینت اجتماعی زنان می باشد.
زن و آسیبهای اجتماعی
مشکلات و پیامدهای آسیبهای اجتماعی همواره مورد توجه جامعه شناسان، روانشناسان و اندیشمندان می باشد امروزه جوامع گسترده به دلیل پیچیدگیهای خاصی که در این جوامع وجود دارد با مشکلات و موضوعات فراوان در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی ... روبرو هستند  همچنین علی رغم دسترسی به آخرین دستاوردها و اطلاعات و فناوری های نوین  همچنان درگیر آسیب های اجتماعی ،معضلات و تهدیدها می باشند در این میان زنان به دلیل ساختار عاطفی –جسمی و نیز برخی عوامل و موانع خواسته یا نا خواسته مشکلات یا آسیب های جدی را متحمل شده اند قبل از ورود در بحث و تبیین موضوع، آشنایی با برخی  از تعاریف لازم است.
آسیب اجتماعی
آسیب اجتماعی عبارتست از: مطالعه و شناخت نا بسامانی ها واثرات نا مطلوب پدیده هایی اجتماعی و ریشه یابی بی نظمی ها است. در حقیقت مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی ها در ارگانیسم است. برخی تئوری پردازان آسیب اجتماعی را شامل شرایط واقعیت ها و رخداد هایی می دانند که باعث رنج روانی و مادی برای بخشی از جامعه می شود و ویژگی کلیدی این رخداد ها و شرایط آن است که به هنجار ها و ارزش های جامعه بی تفاوت هستند. برخی نیز معتقدند آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که در چار چوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی یا غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرند و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبرو می گردد . عده ای بر این باورند که  خاستگاه آسیب شناسی اجتماعی شناخت علمی اختلالات و بی قاعدگیها Anomalie  و یا نا تراز مندیهای محیط اجتماعی است.  در واقع آسیب شناسی اجتماعی نا هنجاریها و آسیب های اجتماعی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خود کشی، روسپیگری، طلاق ،.... همراه با علل و شیوه های پیشگیری و درمان آنها به انضمام مطالعه شرایط بیمار گونه و نا بسامانیهای اجتماعی است .
آسیب شناسی و انحرافات
برخی از صاحبنظران معتقدند نزدیک بودن فضای معنوی آسیب های اجتماعی و انحرافات منجر به این تعریف می گردد که آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که درچارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی یا غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبرو می گردد.  گروهی نیز اظهار می دارند آسیب اجتماعی اعم از انحرافات  است و آنگونه که از بار معنایی آن نیز بر می آید انحراف از یک هنجار پذیرفته شده است.
آسیب های شهر تهران
رشد شهر نشینی در تهران و شهر های حاشیه ای آن در طول 50 سال گذشته نه تنها از رشد جمعیت کشور بلکه از رشد جمعیت کشوری نیز بیشتر بوده است، تراکم و تمرکز جمعیت شهری در تهران و اطراف آن یک روند ثابت  است کلان شهر تهران به جهت عوامل زمینه ای (افزایش جمعیت، مهاجرت، فقر و نابرابری اقتصادی) آسیب های اجتماعی (کاهش اعتماد جمعی و همبستگی، ضعف بنیان های اخلاقی، بی هنجاری در فضای شهری) و آسیبهای کالبدی (زاغه نشینی، حاشیه نشینی ) موجب گردیده تا میزان اثر گذاری آسیبهای اجتماعی بیشتر گردد.
خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان را می توان هر گونه عمل خشنی به حساب آورد که مبنای جنسیتی داشته باشد و منجر به آزار فیزیکی و روانی برای زنان شود و در نهایت منجر به سلب آزادی زنان هم در زندگی خصوصی و هم در زندگی اجتماعی شود اعمال خشنی که مبنای جنسیتی داشته باشند .
خشونت علیه زنان  بطور کلی در دو حوزه کلی قابل بررسی می باشد:
1- حوزه خصوصی
 در حوزه خصوصی می توان به خشونت خانوادگی  در داخل خانه  اشاره نمود. خشونت خانوادگی به معنای فرآیندی است که در آن زوج یا شریک زندگی از خود رفتارهای خشونت آمیز بر ضد زوج دیگر نشان می دهد چنین رفتار هایی به هر صورتی که تجلی یابند و هر شکلی که بخود بگیرند مخرب و ویرانگرند .  که شامل خشونت هایی است که از طرف مردان، افراد خانواده، نزدیکان زن علیه او انجام می شود آمار پزشکی قانونی نشان می دهد طی چند سال گذشته از مجموع  5/2 میلیون نفر مورد خشونت واقع شده و بزه دیده خشونت اعم از خشونت های درون خانوادگی یا غیر آن بوده اند طبعا عدم امکان یا عدم تمایل زن برای شکایت بر دامنه این شکایت می افزاید و رقم سیاه این جرم را افزایش می دهد  شامل: چهار  نوع خشونت جسمی، جنسی، مالی، روانی می شود.
1-1-خشونت جسمی –عمل یا کنشی است که جسم و بدن را مورد اذیت و آزار قرار می دهد.خشونت جسمی شامل طیف زیادی از رفتار می شود که می توان به بد رفتاری هایی چون هل دادن، لگد زدن، کشیدن موی سر، سوزاندن، شلاق زدن، صدمه زدن به اشیاء مورد علاقه زنان و.....اشاره کرد. برخی معتقدند همسر آزاری رفتاری آزار دهنده است که علیه زن در محیط خانوادگی به وقوع می پیوندد شوهران بد رفتار اغلب از خانواده هایی بر آمده اند که کتک زدن در آنها یک رفتار معمولی تلقی می شود و خودشان در دوران کودکی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. برخی نیز بر آنند که نا آگاهی، وابستگی اقتصادی، خشونت پذیری و اطاعت بی چون و چرای زن را فراهم می آورد از سویی نظارت شدید اجتماعی و پائین بودن سطح سواد در خانواده ها، پیروی آنان  از الگوهای سنن حاکم از آشکار شدن نا سازگاری های زناشویی و داد خواهی زنان جلو گیری می کند.  اثرات خشونت جسمی می تواند شامل شکستگیها، زخم ها، بریدگی ها،...می باشد. بررسیها ثابت کرده است مردان بیش از زنان به همسر خود تهاجم می کنند تهاجم های شوهران اشکال خطرناک تر و جراحت آمیزتری را در بر می گیرد در 95 درر صد موارد این زن است که آسیب شدید می بیند. 48 در صد مردان بدگمانی 35 درصد آنها تعصب و حسادت و وجود شخص ثالث و 13درصد از آنان بی توجهی زن به همسر و فرزندان، بی علاقگی و بهانه جویی زن و نا بسامانیهای جنسی را علت اختلاف بر شمرده اند.
2-1-خشونت جنسی یا آزار جنسی –هر نوع عمل فیزیکی –بصری –کلامی یا جنسی است که زن آنرادر زمان وقوع به صورت تهدید ،ارعاب یا جمله ای احساسی که اثرش با تحقیر همراه است و توانایی برقرای تماس نزدیک و صمیمانه را از او سلب می کنداحساس می کند.  و یا مجبور کردن  زن به دیدن عکسهای خلاف اخلاق عمومی ، اجبار به روابط زناشویی غیر متعارف ،مراعات نکردن بهداشت زناشویی وخودداری از بکار گیری روشهای پیشگیری  بارداری، مجبور کردن زن به سقط جنین ،اجبار زن به حاملگی نا خواسته،متهم کردن زن به بی مبالاتی در مسائل نا موسی ،شک و بد دلی است.
3-1-خشونت روانی –شامل بد رفتاری های کلامی و عاطفی مانند تمسخر و تحقیر وضعیت جسمانی و ظاهری ،دشنام و نا سزا،محدودیت ایجاد کردن در برقراری ارتباط با دیگران بی توجهی نسبت به نیازها  ی جسمانی ،تبعیض قائل شدن و ...که نتیجه خشونت روانی آن از بین رفتن اعتماد به نفس و به هم خوردن تعادل روانی و پیدایش تصورات واهی می تواند باشد.برخی معتقدند همسر آزاری رفتاری آزار دهنده است که علیه زن در محیط خانوادگی به وقوع می پیوندد شوهران بد رفتار اغلب از خانواده هایی بر آمده اند که کتک زدن در آنها یک رفتار معمولی تلقی می شود و خودشان در دوران کودکی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
4-1-خشونت اقتصادی –محدودیت های زیادی رای زنان از لحاظ اقتصادی وجود دارد که می تواند اثرات قابل توجهی در ادامه زندگی او ایجاد کند. خشونت اقتصادی چون ندادن خرجی، سوء استفاده مالی از زن، کنترل دائمی مخارج زن، ممانعت از کاریابی و اشتغال می باشد.
5-1- خشونت های فکری و آموزشی –خشونت های مربوط به ممانعت از رشد اجتماعی، ایجاد محدودیت در ار تباط فامیلی، دوستان،......
6-1-خشونت حقوقی-امتناع مرد از طلاق بر خلاف اصرار زن به متارکه، ازدواج مجدد شوهر و جلوگیری از نگهداری فرزندان توسط زن
7-1-مسامحه یا غفلت-کوتاهی در بر آوردن نیازهای فیزیولوژیک مانند سر پناه، امنیت، فراموش کردن زمانها و رفتارهایی که برای همسر اهمیت دارد مانند سالگرد ازدواج، تولد
2- خشونت در حوزه عمومی
1-2-خشونت در محیط های علمی – شامل خشونت هایی است که در محیط  های آموزشی و دانشگاه هاعلیه دختران صورت می گیرد این خشونت ها از طرف همکلاسی ها، اساتید، معلمین و کارمندان دانشگاه به صورت خشونت های بصری –کلامی ،نزدیک شدن هایی که می خواهند اتفاقی جلوه دهند و...صورت می گیرد بیشتر خشونت ها در محیط علمی از نوع خشونت های جنسی و روانی می باشد.
3-2-خشونت در محیط کار –در محیط کار میزان خشونت واقعی علیه زنان اندک است با وجود این خشونت های جنسی بسیار معمول است می توان گفت  که در محیط کاری اگر خشونت های مالی و روانی صورت بگیرد در پی تحمیل خواست های جنسی مردان (صاحب کار، همکار ...) بر زنان و در نهایت خشونت جنسی است. افزایش حضو ر زنان در عرصه اجتماع و افزایش آسیبها بدان معنا نیست که چون زنان سنتی در خانه نشسته اند کمتر آسیب دیده اند مسئله این است که زنانی که در نظام سنتی در خانه مانده اند یا زنانی که هنوز هم با تفکر سنتی در خانه حبس هستند آسیب هایشان جایی منعکس نمی شود.
4-2-خشونت در خیابان ، وسایط نقلیه-این نوع خشونت ها که در خیابانها و عرصه های کاملا عمومی جامعه صورت می گیرد بیشتر از نوع خشونت های جنسی است این نوع خشونت ها به صورت نگاههای هیز تا حرف های رکیک و تجاوز جنسی کامل برای زنان رخ می دهد و اکثر زنان را با ترس و وحشت مواجه می کند که تاثیر آن بر نوع پوشش و محدودیت ها ی نا خواسته ومحدود شدن فعالیت های  زنان می باشد . بر اسا س  نتایج یک نظر سنجی در میان هزار زن 18-50 ساله تهرانی انواع روشهای مزاحمت های خیابانی به شش دسته تقسیم می شود که عبارتند از :انتشار تصاویر خصوصی افراد،تنه زدن عمدی به زنان،شنیدن الفاظ رکیک ،حرکات نمایشی موتور سواران و تعقیب زنان توسط مردان در اماکن خلوت    و توهین می باشد در این راستا قانونگذارجهت حفظ امنیت  زنان و عفت عمومی جامعه  و لحاظ نمودن آسیب پذیری زنان مجازاتهایی را تعیین نموده است از جمله  ماده 608 قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بودهمچنین طبق ماده 619 قانون مجازات اسلام توهین علیه خشونت زن یا کودک تشدید می گردد .همچنین مجازات افترای خاص با عنوان قذف در مواد 144و145 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است .قذف به معنای سنگ انداختن ،به بدی نسبت دادن،دشنام دادن،قی کردن است.  و در لغت عرب به معنای رمی  وانداختن است گفته می شود قذف بالحجاره یعنی سنگ را انداخت مثل این است که کلمه ای آزار دهنده به سوی او می اندازد .   بر اساس ماده 139 قانون مجازات اسلامی منظور از قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری و همچنانکه ماده 140 قانون مجازات اسلامی حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد ضربه تازیانه است .
بر اساس گزارش شورای فرهنگی اجتما عی زنان پس از تحلیل اخبار روز نامه های مرداد و بررسی و ارزیابی 4هزار و 844خبر و مطلب در 30روزنامه منتشره در سطح کشور شامل روزنامه های همشهری ،آفتاب ،جام جم،جمهوری اسلامی ،حمایت،خبر جوان،رسالت،کیهان، اطلاعات،قدس ،همبستگ و....تعداد کل اخبار به نسبت ماه گذشته 8/3 در صد کاهش و نسبت به مرداد ماه سال گذشته 8/4 در صد افزایش داشته است همچنین خشونت و مزاحمت بیشترین آسیب های اجتماعی زنان می باشد.
همچنن برخی از باندها جهت گسترش نا امنی اجتماعی علیه زنان پس از ربودن زنان و دختران به آزار جنسی آنان  می پردازند و گاهی زنان در پاسخ  به این نوع خشونت ها ی جنسی واکنشهایی علیه مهاجمان انجام داده  و چه بسا مرتکب قتل مهاجمان می شوند و دادگاهها با محکوم نمودن این زنان به استناد اینکه شرایط دفاع مشروع بطور کامل برای زنان وجود نداشته موجب عدم اقناع و اعتراض افکار عمومی می گردند.   همچنین بسیاری از زنان بی خانمان به علت بی پناهی با مسائل خاصی مواجه می شوند برای مثال زنانی که سر پناه ندارند بطور کلی بیست بار بیشتر از بقیه زنان مورد تجاوز قرار می گیرند خطر خشونت محدود به زندگی در خیابان نیست بلکه در درون پناهگاههای اضطراری نیز این خطر وجود دارد.
مراحل خشونت علیه زنان
اعمال خشونت علیه زنان شامل مراحل ذیل می گردد:
1-پیش از تولد-فقط بر اساس جنسیت
2-کودکی –کشتن نوزاد دختر ،ختنه  کردن دستگاه تناسلی دختران ،سوءاستفاده جسمی و جنسی
3- دوره جو انی و بلوغ-خشونت هنگام اظهار عشق و قرار دیدار گذاشتن ،رابطه جنسی اجباری از نظر اقتصادی
4-سالخوردگی –خود کشی اجباری ،قتل زنان بیوه به دلیل اقتصادی ،سوأاستفاده جسمی ،روان
پیامد های خشونت علیه زنان
 اثرات سوءخشونت علیه زنان  موجب بروز اختلالاتی مانند افسردگی ،اضطراب ،اختلال وسواسی ،اختلال در خوردن،اختلال در خواب،اختلال آمیزشی ،احساس خستگی ،علائم گوارشی ،درد  های مزمن مانند سر درد ،درد های پراکنده ،ضعف عمومی،افکار خودکشی
طلاق
یکی دیگر از آسیبهای   پدیده مذموم طلاق می باشد بر اساس بررسیهای بعمل آمده 80درصد  مربوط به سالهای 70-1379 به صورت طلاق های زنان خواسته ثبت شده است این زنان اغلب جوان18-30 ساله و دارای تحصیلات عالی بوده است. این آمار نشان دهنده سطح بالای تقاضای زنان برای تغییر آن زندگی است که پیش از آن صرفا مردانه تلقی می شد و هنوز هم در ید تصمیم گیری مردان است.
قتل(همسر کشی)
  وقوع قتلهای خانوادگی یکی از آزار دهنده ترین نا هنجاری های اجتماعی در جامعه است بررسی در زمینه همسر کشی مطالعه دشواری است که در کشور های پیشرفته نیز تنها در طول دهه های اخیر به صورت جدی و حاد بدان توجه شده است  و به دلیل اینکه در همسر کشی مسائل احساسی و عاطفی انسانها مطرح است و نفوذ در جرایم خانواده به خصوص در جوامع سنتی به سادگی امکان پذیر نیست وهمچنین به دلیل عدم وجود تعریف مشترک از مفهوم خشونت که ناشی از تفاوت فرهنگ ها است  ونیز تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها  که به هیچ وجه قابل انطباق با فرهنگ جامعه نیست. بر اساس تحقیق آماری از بین 220 نفر(89 نفر زن و 131 نفر مرد)که به اتهام همسر کشی در زندانهای 15 استان کشور انجام گرفت از تعداد 220 نفر پاسخگو در 15 استان کشور ،بیشترین فراوانی متهم یا محکوم به همسر کشی پس از تهران و کرج که با تراکم شدید جمعیتی مواجه اند و مهاجران زیادی را در خود جای داده اند استانهای کر مانشاه ،خراسان،آذر بایجان شرقی مربوط می شود و کردستان ،سیستان بلو چستان و هرمز گان از این نظر کمترین فراوانی را دارند. در جرمی مانند قتل زنان معمولا به عنوان دستور دهنده یا معاون دستور دهنده یا معاون ایفای نقش می کنند بحران عاطفی عامل  وقوع این دسته از جرایم است 95در صدزنان در زمینه همسر کشی ،قتل فرزند شوهر از ازدواج قبل یا ارتکاب قتل در حین سرقت به عنوان دستور دهنده یا معاونت در قتل ایفای نقش می کنند.  میانگین دو ساله آمار قتل و جنایت علیه زنان در تهران گواهی بروز دغدغه جدیدی در مقوله امنیت زنان در کلان شهر هابه ویژه تهران است بر اساس بررسی حاصله از مجموع 149 فقره در تهران در سال 1386نفر از قربانیان ،زن بودند که در سال 1387 سهم آنان از 172 حادثه قتل به 46 نفر رسید این در حالی است که آمار دقیقی از تعرض به زنان وجودنداردتعرضاتی که از مزاحمت های کلامی تاتجاوزبه عنف طبقه بندی می شود .
همکاری با شوهر در جرم یا بزه(تبانی )
در کشور ما با وجود تحولات فرهنگی –اجتماعی سالهای اخیر ،فرهنگ غالب حتی در طبقات اجتماعی متوسط اکثرا مبتنی بر تمکین زن از وضعیت های نا هنجاری است که شوهر در آن قرار گرفته و یا خود شوهر باعث و بانی آن گردیده است مانند اینکه زنی ناچارا برای شوهر معتاد خود مواد مخدر تهیه کند و یا به رغم اینکه شوهرش اموال را سرقت نموده یا به طریق نا مشروع بدست آورده است ناگزیر از قبول این اموال  یا فروش آنها به غیرباشد این نوع اکراه معنوی در پدیده مجرمانه ای چون قتل نیز به صورت مساعدت زن برای فرار شوهر از مجازات دیده می شود . و در بعضی از موارد بخاطر شدت علاقه به فرزندان و شوهرازز هر جهت خود را شریک زندگی و بد و خوب شوهر خود می داند و اغلب در بعضی از جرایم به شوهر خود کمک می کند و در برخی موارد جرم را خود بعهده می گیرد زیرا می داند نسبت به زن روش و رفتار ملایمت آمیز تری اعمال می شود .
زندان
 تاثیرات  سوء زندان برای مجرمین اتفاقی یا کسانیکه برای اولین بار به زندان می روند در چهار بخش قابل بررسی می باشد:
الف-کسب تجربیات مجرمین حرفه ای
مجرمین اتفاقی به محض د رگیر شدن با سیستم قضایی و ورود به ندامتگاهها در شرایطی قرار می گیرند که در رابطه با افراد مجرم تجربیات و مها رت های جدیدی برای ارتکاب به جرم بدست می آورند که آنها را به یک مجرم حرفه ای تبدیل می کند و یا پس از آزادی از زندان به عضویت باند های جنایتکار حرفه ای در می آیند برای  مجرمان دیگر  نیزنه تنها زندان جای بدی نیست بلکه آنها به تعداد زندان رفتن و حتی چاقو خوردن ها یشان  نیزافتخار می کنند.اصولا زندان محیطی است که هر قدرشخص بیشتر در آنجا بماند در فرهنگ زندان بیشتر غرق می شود.
ب- پذیرش خرده فرهنگ مجرمانه
 تاثیر زندان در پذرش خرده فرهنگ مجرمانه از طرف زندان نسبتا قابل توجه است اگر چه این موضوع تا حدود زیادی ناشی از تغییراتی است که در حوزه های عینی مانند طرد اجتماعی یا از دست دادن شغل حاصل می شود.در گیر شدن با سیستم  قضایی و ورود به زندان جریان تداوم کج روی را شکل می دهد زیرا فرد در طول مدت حبس رابطه نزدیکی با افراد مجرم و با سابقه پیدا می کند و از تجریبات جدید و روز آگاه می گردد با خرده فرهنگ های بزهکار و گروههای بزهکار و گروههای بزهکار آشنا می شود و به دلیل پذیرفته شدن در محیط زندان و سازگاری باآن ناچا به پیروی از این خرده فرهنگ می گردد. کم کم خرده فرهنگ رایج بخشی از زندگی فرد می گردد و دردرون هنجارهای کلی رایج در جامعه قرار می گیرد .خرده فرهنگ ها درای شبکه روابط اجتماعی ،عادات و هنجارها ی متفاوتی هستند بعضی ازخرده فرهنگ ها تمایل بیشتری به خشونت و رفتار های وندالیسیتی (تخریب اموال عمومی )دارند .  
ج-طرد اجتماعی
 از جمله هزینه های غیر رسمی طرد اجتماعی است هر چه این طرد قویتر باشد امکان ارتکاب جرم بیشترمی شود به عبارت دیگر از دست دادن شغل قبلی ،از دست دادن حمایت خانواده،از دست دادن حمایت و دوستی دوستان سابق از جمله مسائلی است که فرد مجرم را بشدت تحت تاثیر قرار داده و موجب  انگیزه وارتکاب مجدد جرم و بزه می شود.  
د- برچسب زنی
همینکه فرد یکبار باز داشت شد ممکن است به او برچسب هایی مانند فراری ،دله دزد،شارلاتان زده شود وقتی فرد خود را شخص منحرفی دانست و به عنوان یک منحرف با او رفتار شد از نظر اجتماعی و فردی از جامعه خود دوری می کند و تنها به کسانی می پیوندد که مشا به خودش بر چسب خورده اند در اینجا بر چسب انحراف فرد یک کیش خود مدار خواهد شد . تحقیقات نشان می دهد بسیاری از دختران فراری که در خیابانها پرسه می زنند غالبا برای بقاء وبرخلاف میلشان مرتکب اعمال خلاف می شوند و با اینکه از برچسب فراری و بزهکار متنفرند اما به دلیل عدم پذیرش خانواده و اجتماع نا گزیر در اعمال خلاف قانون غوطه ور می شوند .
تبعات منفی زندان برای زنان بیشتر از مردان بوده و زندان آسیب های جدی روانی و اجتماعی بر زنان تحمیل می کند از اینرو نظریه پردازانی چون لمبرزو و فروید علل زیستی و روانی را تحلیل جنسیت و آمار های جنایی مورد توجه قرار داده اند آنها به تفاوت های ذاتی میان زنان و مردان اشاره نمودند و جنسیت را به عنوان یک نظام از روابط قدرت داده اند آنها به تفاوت های ذاتی میان زنان و مردان اشاره نموده جنسیت را به عنوان یک نظام از روابط قدرت در جامعه انکار می کنند .
تبلیغات سوء
برخی از زنان به دلیل تبلیغات غلط ماهواره و یا برخی از افراد با خیال اینکه مواد مخدر روانگردان باعث لاغری یا جوان شدن پوست آنها می شود به اعتیاد کشیده می شوند این افراد با مصرف مواد توهم زا اقدام به حرکاتی می کنند که در شرایط عادی حتی از باور آن عاجز هستند .اطلاع رسانی به بانوان برای مقاومت در مقابل فریب همسر یا مرد مورد علاقه و باور نکردن تبلیغات دروغ بیگانه ها و مصرف نکردن داروهای ضد چاقی تو لید شده در خارج از کشور باعث می شود که بانوان از باتلاق هولناک اعتیاد دور بمانند.  
اعتیاد
بیشتر زنان توسط همسران یا مردانی که با آنها رابطه عاطفی دارند به اعتیاد کشیده می شموند این زنان به دلیل تامین هزینه مواد مخدر به سرقت و یا خود فروشی دست می زنند متاسفانه در بررسیهای انجام شده در بین زنان زندانی که آمار آنها نسبت به سال قبل 6 درصد داشته جرایم مواد مخدر مثل اعتیاد،تولید،حمل و فروش مواد مخدر بالاترین آمار انجام شده در بین زنان زندانی داشته است در درجه دوم سرقت و سپس جرایم ضد اخلاقی در ردیف بزهکاری های عمده زنان قرار دارد .همچنین زنان به نسبت در گیری با مواد مخدر که دارند صدرصد گرایش به تجربه مواد مخدر جدید دارند یعنی هر زن معتاد وسوسه می شو د مواد دیگر را نیز استفاده کندو به دلیل ویژگیهای خاص بیشتر برای حمل مواد استفاده می شوند. به موازات تغییر و تحولات اجتماعی  جهانی شدن  و ورود زنان به عرصه اجتماع و دانشگاهها و همچنین بیشتر شدن روابط زنان و مردان اعتیاد در میان زنان افزایش یا فته است. همچنین زنان معتاد به تدریج مرتکب جرایمی مانند رفتار های ضد اخلاقی و خرده فروشی یا حمل  مواد مخدر ،فریب یا اغفال دختران و فراری دادن آنها از خانه ،شناسایی و معرفی آنان به باند های فساد می شوند.
خواسته های غیر قانونی بویژه درمشاغل غیر دولتی
 خواسته های غیر قانونی و غیر مشروع کار فرمایان ،همکاران در دو حوزه قابل بررسی می باشد:
الف-روابط جنسی
تحقیق در مورد آگهی دهندگان برای استخدام ز نان در مشاغل غیر دولتی این واقعیت تلخ را روشن کرد که فقط 32 درصد آگهی دهندگان خواهان کار مشروع زنان بوده اند چنین داده هایی حاکی از آن است که در جامعه ما اگر زن بخواهد از نظر اقتصادی مستقل باشد و با تلاش خود زندگی کند امنیت شغلی کمی به ویژه در بخش غیر دولتی دارد در نتیجه ناچار است یا بالاجبار فشار مالی را با تمام عوارض روحی –روانی اش تحمل کند یا به خواسته های غیر قانونی برخی از کار فرمایان تن دهد و بدین ترتیب در معرض سقوط و پرتگاه فساد و تباهی قرار گیرد.
ب-بهره کشی از کار و تلاش زنان
 زنان از دیر باز به دلیل ضعف جسم –روحی،عدم پشتوانه حمایتی از جانب خانواده و دولت مورد ظلم و ستم قرار می گرفتند امروزه به دلیل مشکلات  اقتصادی زنان دو شادوش مردان فعالیت می کنند و در برخی موارد به دلیل فشارهای شدید اقتصادی به انجام کارهایی می پردازند که  بیش از توان جسمی و  ظرفیت روحی آنها می باشد و نیز به خاطر قبول مسئولیت های مضاعف اجتماعی و خانوادگی در محیط کار و خانواده همواره در معرض تنش و آسیب های روحی –روانی قرار دارند.همچنین زنان به دلیل ویژگی های موجود در عرصه کار و اشتغال و محدودیت حمایت و شبکه روابط اجتماعی بیش از مردان در خطر فقر قرار می گیرند .بهره مندی صحیح و سازنده از توانمندیها،قابلیت ها،استعدادها ی زنان مواردی است که باید برنامه ریزان ،مسئولان و سیاستگذاران به آن توجه  داشته باشند. ماده 111 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران  نیز بر حق بهره مندی از حمایت های قانونی مناسب و کار آمد و جلو گیری از بهره کشی ، تجارت وبکار گیری زنان ودختران در شغلهای غیر قانونی و نا مشروع تاکید کرده و تضمین آن را به نهادهای مربوط توصیه کرده است .
 امروزه مسئله اشتغال جوانان یکی از مباحث مهم  و پر چالش  عصر حاضر می باشد سیل عظیم جوانان  تحصیل کرده از یک سو و نبود یا کمبود فرصت های  شغلی مناسب از طرف دیگر موجب گردیده است تا برخی از زنانی  که بخشی از سالهای عمرش را در طلب تخصص ودانش معتبر گذرانده و امروز شغل و بالتبع پایگاه و حیثیت اجتماعی در خور برا ی خود نمی یابند خیلی زود سر خورده شده و به استقبال انواع آسیب های اجتماعی از خانه نشینی و افسردگی های مزمن گرفته تا کجروی ها فرهنگی و اجتماعی می رود .  
ج- جرایم اداری
در برخی موارد زنان شاغل یا کارمند در بخش دولتی یا خصوصی نیز ممکن است بر اساس جایگاه شغلی  و موقعیت خود درگیر جرایم مختلف و مرتبط با فساد اداری شوند بطورئیکه قرار گرفتن در این محیط و رابطه با دوستان یا همکاران مجرم و بزهکار تمایل  و گرایش به ارتکاب جرم را در آنان ایجاد یا تقویت می کند.و در برخی موارد با تهدید ، تطمیع، فشار و... مرتکب جرایم اداری گردند.
تدلیس در نکاح
هر گاه یکی از زوجین موجب فریفتن دیگری شود (تدلیس) در صورتی موجب خیار فسخ نکاح است که باعث مخفی نمودن یکی از عیوب پیش بینی شده در قانون یا سبب نمایاندن صفتی شود که وجود آن مورد قصد مشترک طرفین بوده است . مطابق با ماده 1128 قانون مدنی  هر گاه  در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد . از اینرو همسری که گول خورده است می تواند علاوه بر فسخ نکاح خسارات مادی و معنوی خود رااز تدلیس کننده بگیرد.   برخی از جرایم نیز به روابط داخلی اعضای خانواده آسیب یا آن را تهدید می کند مانند فریب در نکاح از طریق مخفی کردن ازدواج قبلی  مرد صورت می گیرد.و یا عدم ثبت عقد نکاح.
مشکلات اقتصادی
شرایط اقتصادی یکی از عوامل مهم وتاثیر گذار در ارتکاب جرم وبزه و به عبارت دیگر عاملی مهم در سعادت وسلامت جامعه می باشد .شرایط نا مساعد اقتصادی و اجتماعی می تواند به صورت عوامل مستعد کننده در اید انگیزه ارتکاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد بر اساس یافته های یک تحقیق بیشترین در صد1/43 درصد زنانی که به دلیل ارتکاب جرم و عمل خلاف در مراکز مذکور نگهداری می شوند در گروههای سنی 15/24 ساله قرار دارند میانگین سنی زنان در زندان و مراکز باز پروری 28 سال است 3/50درصدآنان در شهر تهران متولد شده ودر آن سکونت دارند 5/43درصداز متولدین در سایر شهرها به تنهای یا به همراه اعضای خانواده خود به تهران مهاجرت کرده اند 7/30درصد آنها بی سوادند و معادل همین درصد در حد خواندن و نوشتن و دوره ابتدایی سواد دارندحدود 49درصد ا کسانی که مجبور به ترک تحصیل شده اند مخالفت خانواده با ادامه تحصیل یا مشکلات خانوادگی و8/20درصد ازدواج زود رس را دلیل ترک تحصیل خود یاد کرده اند. تنگناها و مشکلات مالی زنان پس از ازدواج نیز یکی از آسیبهای مطروحه می باشد که می تواند بصورت عوامل مستعد کننده درآید و انگیزه ارتکاب جرم وبزه را شدت بخشد شهید مطهری در اینباره می گوید:مشکل اقتصادی زن در میان ما از بی خبری گروهی از زنان از تعالیم اسلامی و غفلت و ساده دلی گروهی دیگر ناشی می شود زنان اگر به فرصتی که اسلام در این زمینه به آنها داده آگاه شوند و در فداکاری و گذشت در راه شوهر ساده دلی نشان ندهند این مشکل خود بخود حل شده است .
زنان سر پرست خانوار
سلامت زنان خانوار به دلیل آسیب ها و ناخوشی های جسمانی و افزایش وظایف و بار سنگین کار ،پذیرش هر گونه کار ،محیط کار فرمایی،کاهش  زمان استراحت و نبودن وقت تفریح و...در معرض خطر جدی قرار می گیرد زنان سر پرست خانوار در وهله اول گروهی از زنان آسیب پذیر  می باشند همچنین به دلیل فقر ،نداشتن مالکیت ،دارایی،پس انداز ،فاصله سنی با همسر ،فقدان تحصیلات و آموزش های لازم ،نداشتن توانمندیهای فردی ،حمایت های خانوادگی به محض از  دست دادن مرد یا سرپرست خانواده در وضعیت بحرانی قرار می گیرند در واقع این زنها سالها قبل از اینکه سرپرست خود را از دست بدهند آسیب پذیر بوده اند .مسئله زنان سرپرست خانوار زمانی تشدید می شود که توان تربیت فرزندان را نز نداشته باشند دختران این خانوار ها معمولا در سنین کم وارد روابط عاطفی و رفتار های جنسی معیوب می شوند  . جهت بهبود واصلاح وضعیت این دسته از زنان می توان با توانمند سازی زنان سر پرست خانوار و استفاده از شیو ه های سالم برخورد با عوامل استرس زا ،حمایت های اجتماعی ،آموزش مهارتهای زندگی ودیگر  اقدامات کوتاه مدت تا حد زیادی  از مشکلات و آسیب های این گروه کاست.
روسپیگری
 روسپیگری بارزترین نمونه در آمیختگی جسمانی بین دو انسان و یکی از قدیمیترین و غم انگیز ترین تراژدی های تاریخ بشری بوده و هست .  پدیده ای که بشر امروز با آن همه ابهت و صلابتی که بخود نسبت می دهد نه تنها از پس برخورد با آن بر نیامده است بلکه بر عکس با استفاده از دستاردهای فنی و عالمانه خود یعنی اینترنت بیش از پیش آنرا جلوه گر ساخته است بر اساس آمار بدست آمده دو سوم زنان روسپی مورد مطالعه چه قبل از آغاز به روسپیگری و چه بعد از آن اعتیاد را تجربه کرده و 1/54 درصد از همسران آنها نیز همانند پدرانشان یا معتاد بوده اند یا در قاچاق مواد مخدر دست داشته اند 5/22 در صدزنان روسپی مورد بررسی در دوران کودکی قربانی سوءاستفاده جنسی بوده اند مهمتر آنکه5 /2 در صد از موارد این عمل توسط نزدیک ترین و محرم ترین افراد زندگی آنها یعنی پدر ،برادر ،دایی انجام شده است طبیعی است چنین رویدادی قبح برقراری رابطه ضمنی غیر متعارف را از میان بر می دارد و موجبات در گیری های جنسی زود رس را فراهم می آورد . این یافته ها با نتایج نیون و همکاران(1998) و ویو و کهن(1996)  هما هنگ است .از اثرات روسپیگری می توان به افزایش بیماری های مقاربتی ،شیوع ایدز ،بالا رفتن سن ازدواج،افزایش آمار طلاق ،افزایش سقط جنین و تولد کودکان خیابان ،تولد کودکانی که به قاچاق مواد و تن فروشی کشیده یا آدرس مراکز فساد را به مشتریان نشان می دهند. همچنین اغفال و فریب دختران جهت بهر ه برداری جنسی  از آنها،ضرب وشتم  زنان از سوی مشتریان مرد ،خلف وعده در گرفتن دستمزدو...می باشد.طبق ماده 135 قانون مجازات اسلامی جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط(قوادی )جرم می باشد . حد قوادی برای مرد هفتادو پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت سه ماه تا یکسال است و برای زن فقط 75 ضربه تازیانه است .
علل و زمینه های روسپیگری
 از علل وزمینه های گرایش به روسپیگری می توان به فقر وشرایط  بداقتصادی ،بیکاری،بی سوادی ،اعتماد بی جا به دیگران اعتیاد،اجبار خانواده،فقدان آگاهی ،اختلافات خانوادگی،دوستان نا باب و... عدم آگاهی و بکار گیری  از مهارتهای زندگی جهت مقابله با شرایط سخت و بحرانی زندگی اشاره کرد.
مهارتهای زندگی
مهارتهای زندگی شامل مجموعه ای از توانایی ها هستند که قدرت سازگاری و رفتار مثبت و کار آمد را افزایش می دهند در نتیجه شخص قادر می شود بدون آنکه به خود یا دیگران صدمه بزند مسئولیت های مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با چالش ها ومشکلات روزانه زندگی به شکل موثر روبرو گردد..آموزش مهارتهای زندگی شامل خودآگاهی ،روابط بین فردی ،ارتباط ،تفکر نقادانه،تفکر خلاق ،تصمیم گیری ،حل مساله،مقابله با فشار ها و هیجانات نا خوشایند می باشد. .
 مواردبکار گیری مهارتهای زندگی
بکار گیری مهارت های زندگی موجب ارتقاءسلامت روانی و جسمانی ،تقویت اعتماد بنفس واحترام به خود ، تجهیز اشخاص به ابزار و روش های مقابله با فشار های محیطی و روانی ،کمک به تقویت و توسعه ارتباطات دوستانه ،مفید و سالم،ارتقای سطوح رفتار سالم و مفید اجتماعی ،پیشگیری از مشکلات روانی –رفتاری می باشد.
خودکشی
خود کشی به هر حالتی از مرگ اطلاق می شود که نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم عملی باشد که شخص قربانی آنرا انجام داده و از نتیجه عملش آگاه بوده است.  گاه هدف از خود کشی نوعی اعتراض به وضع موجود است به عنوان مثال می توان به خودکشی دختران تر کمن اشاره کرد که برخی آنرا یک نوع خودکشی تقدیر گرایانه می دانند  جامعه ترکمن مبتنی بر پدر سالاری و مرد سالاری و همچنین انتظامات و نظارت شدید بر زنان است و دختران با خود سوزی توجه جامعه را به طرف خود جلب می کنند هر چند دیگر خود وجود ندارند در این جامعه ترکیبی از انتظامات هنجارهای شدید و شکاف اجتماع بین زنان ومردان به ایجاد نوعی اعتراض انجامیده که در قالب خود سوزی نشان داده می شود.  
پیامد های خود کشی
علاوه بر حرام بودن خودکشی و محروم ماندن از رحمت الهی در جهان آخرت ، خانواده،دوستان و آشنایان را نیز شدیدا تحت تاثیر قرار می دهد و باعث افزایش احساس فقدان و محرومیت می شود کسانی که به قربانی نزدیک تر ند دچار رنجهایی می شوند.علاوه بر تاثیر روانشناختی پیچیده خود کشی ،داغدیدگی خود کشی نیز برای نزدیکان قربانی دشوار است داغدیدگی به تمام خصوصیات فیزیکی ،روانشناختی ،رفتاری  وپاسخهای اجتماعی فردی که شخص یا چیز مهمی را از دست داده بستگی دارد.برای عامه مردم فهم این مطلب که عمل خود کشی نشانه شکست قربانی و خانواده اش در جهت رسیدن به اهدافشان است دشواری را بیشتر می کند و نهایتا بر موضوع فقدان،سر زنش را نیز اضافه می گردد همچنین فشار فوق العاده بر جریان داغدیدگی نهایتا به مداخله بالینی نیاز دارد.
ترک انفاق
 یکی از آسیبها و مشکلات خانوادگی در حوزه زنان عدم پرداخت نفقه به زنان  از سوی همسران می باشد.  در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است(ماده 1106 قانون مدنی ) تکلیف به دادن مهر و نفقه از تاریخ نکاح شروع می شود . برابر ماده 1204 قانون مدنی نفقه اقارب عبارتست از :مسکن و البسه و غذا واثاث البیت به قدر حاجت با در نظر گرفتن در جه استطاعت منفق طبق ماده 1107 ق. م نفقه زوجه علاوه بر مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت خادم نیز در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان عضو جزو نفقه بشمار آمده است وبراساس ماده1111قانون مدنی، زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می کند .
چشم هم چشمی (رقابت منفی )
رقابت منفی جهت در بین زنان و دختران خصوصا جوانان  عامل مهمی است این دسته از افراد و جوان فردی و اجتماعی خود را کنار گذاشته و اخلاقیات هم برایشان مهم نیست مثلا جوانانی که دچار کمبود عزت نفس و کمی شخصیت می شوند با دوستانی رفت وآمد می کنند که از نظر موقعیت اجتماعی و لباس پوشیدن از آنها سر هستند لذابرای اینکه خود را از نظر ظاهر و پوشش به دوستان خود برسانند دست به سرقت از افراد خانواده ،دوستان یاافراد غریبه می زنند.برخی از افراد نیز برای دستیابی به موقعیت و وجهه اجتماعی  برای اینکه به خواسته های نامعقول شان برسند دست به دزدی می زنند .
ضعف ها ی قانونی
برخی از صاحبنظران معتقدند ،ریشه اصلی نا امنی های مستمر و فزآینده ای که بر زنان تحمیل می شود و آنها را بی پناه در برابر آسیب های اجتماعی قرار می دهد ضعف های قانونی است .  
فرار از خانه
فرار از خانه اغلب اوقات اولین ژست فرار از سازش با محیط است و نموداری از ژست رشد پیشرس و قبل از موقع و پیش در آمد یک صحنه درام است.  فرار از خانه و اقوام به دوری وعد م باز گشت به منزل و ترک اعضای خانواده بدون اجازه از والدین یا وصی قانون خود در واقع نوعی واکنش نسبت به شرایطی است که از نظر فرد نا مساعد،غیر قابل تحمل و بعضا تغییر نا پذیر است این عمل معمولا به عنوان مکانیسم دفاعی به منظور کاهش نا خو شایندی و خلاصی از محرک های آزار دهنده و مضر و دستیابی به خواسته های مورد نظر و عموما آرزو های دور و دراز انجام می شود.  عوامل موثر در فرار دختران :آسیبهای اجتماعی نظیر فرار از خانه دارای زمینه ها و ابعاد مختلفی هستند و عوامل گوناگونی از جمله عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی در شكل گیری آن مؤثر است .
حساسیت های روحی –برخی دختران به دلیل حساسیت های روحی ،دلسوزی والدین را به معنای سلب آزادی تعبیر می کنند و در نتیجه به فرار از خانه دست می زنند.
 تبعیض -با روحیه حساس و عزت نفس دختران منافات دارد و لطمات جبران ناپذیری را بر روح و روان آنها وارد می كند.
محدودیت مطلق
در این نوع شیوه تربیتی ، فرزندان از آزادی و اختیار لازم و متناسب با سن و شرایط خویش محرومند و باید نظر والدین را بدون آگاهی از علت آن انجام دهند و حق اظهار نظر ، دخالت یا تصمیم گیری  را ندارند . در این خانواده ها به خواسته های مادی ، معنوی فرزندان توجهی نمی شود . لذا توانایی و مقاومت آنها درهم می شكند، و ازهر فرصتی جهت عدم  پیروی از هنجارهای  خانواده بهره می برند و در صدد هستند با فرار از خانه ،از این محدودیت ها رهایی یابند.
آزادی مطلق
همانطور كه عدم توجه به نیازهای عاطفی فرزندان می تواند عامل فرار آنان از كانون خانواده باشد . توجه بیش از حد متعارف و در اختیار بودن امكانات فوق حد سنی فرزند هم می تواند زمینه مسائلی چون فرار از خانه را ایجاد نماید.وقتیكه تمایلات و خواسته های فرزندان محقق می شود ، لذا به محض ایجاد مشكلات و بحرانها و فشارها ی زندگی، كه در آن امكان تحقق برخی از آرزوها سلب می شود و یا در شرایطی كه خواسته های فرزند به افراط می گراید ووالدین با آن مخالفت می نمایند .  فرزند، به دلیل تربیت عاطفی (نه تربیت عقلانی ) روحیه عدم درك منطقی شرایط ، ناز پروری و كاهش دامنه استقامت، عصیان و طغیان نموده و همین امر موجب دوری او از والدین و اعضای خانواده می گردد كه نهایتا می تواند زمینه فرار از خانه را فراهم نماید .دراین  شرایط مسائل بسیار كوچك به دلیل پائین بودن آستانه مقاومت درنظر فرد بزرگ و غیر قابل  تحمل جلوه می كند . چنین فردی پس از فرار نیز اقدام خود را توجیه می كند و با احساس عمیق بیداد گری به متهم كردن اطرافیان می پردازد و معتقد است فراراو در جهت احقاق حق از دست رفته خود بوده است. این وضعیت در بین طبقات مرفه و غنی جامعه بیشتر مشاهده می شود. اگردر شبكه روابط اجتماعی این مسئله را درنظر بگیریم فرد عضویت یافته در شبكه های نابا ب، ارزشهای نادرست گروه از جمله نحوه مقابله و برخورد با امرو نهی والدین ، نحوه مخالفت و به كرسی نشاندن خواستها و تمایلات نفسانی در خانه را درونی می كند و با دسترسی به  فرصتهای نامشروع ، انها را به مرحله عمل می رساند .در این گروهها رفتار كجرو و نابهنجار بسیارعادی و روال شده است و به عنوان ارزشهای مدرن اشاعه می شود. و نگرشها و نصایح والدین به عنوان ارزشهای منسوخ محسوب می شود .  بر اساس تحقیقات حدود 79 در صد از جوانان به همانند سازی با دوستان خود می پردازند.
وسایل ارتباط جمعی
رسانه های نوشتاری ودیداری دارای كاركردهای سه گانه از جمله اطلاع رسانی هستند . زمانی كه رسانه ها موضوع فرار دختران را با ذكر تمام جزئیات منعكس می كنند، در واقع افراد را نسبت به وضعیت افرادی كه شرایطی نامساعد و بغرنج  خانه را تحمل نكرده اند ، مطلع می كنند و باعث می شود كه آنها نیز همین عمل را در مواجه با مسائل خانواده تكرار كنند. ضمن آنكه قبح مسئله تا حد بسیار زیادی در اذهان شكسته شده و به عنوان یك عمل عادی جلوه می نماید.از سوی دیگر برخی از فیلمها و سریالها ی تلویزیونی مشوق فرار از خانه است . ترویج روحیه استقلال طلبی غیر منطقی در سنین نوجوانی ، عدم رعایت احترام به بزرگترها ، حتی نمایش فرار جمعی از جوانان ، بدون نمایش صحیح پشیمانی و ندامت آنها، می تواند در شیوع این پدیده ها موثر باشد .نقش رسانه های جمعی به ویژه ماهواره و اینترنت در رواج بی بندو باری اخلاقی ، مقابله با هنجارهای اجتماعی ، عدم پایبندی مذهبی و بلوغ زود رس نوجوانان در مسائل جنسی حائز اهمیت است
شهر نشینی
بافت اجتماعی شهرهای بزرگ و پیچیدگی روز افزون زندگی شهری ، فرصت ارتكاب جرائم و رفتارهای ضد اجتماعی را فراهم می كند .جاذبه شهرهای بزرگ ، رفاه، تجملات شهری و امكانات مادی، انگیزه در اختیار داشتن آنها و زندگی در این محیط را مضاعف می كند و سیل عظیم جمعیت با هدف یافتن شغل و دستیابی به امكانات فوق مهاجرت می نمایند وشهرهای بزرگ را با خرده فرهنگهای مختلف در هم می آمیزند و بدین ترتیب پایبندی به آداب و رسوم كاهش می یابد و آزادی عمل فرد نیز بیشتر می شود. گاهی همین سراب زندگی مرفه شهری و آزادی عمل دختران را به سوی شهرها متواری می نماید.
تغییر ارزشها
انسانهای دنیای امروز در چهار راه سرگردانی و تضاد ارزشها گرفتار آمده اند و نمی دانند به كدامین سو حركت كنند  از یكسو جامعه بستر نوینی از ارزشهای اجتماعی مدرن را مقابل دیدگان افراد قرار می دهد و از سوی دیگر فرد را با بن بستهای بسیاری  در دستیابی به اهداف جدید مواجه می كند .جوان امروز در این شرایط با مشكل بحران هویت روبروست . گاه آنچه كه اجتماع بطور عملی به او می آموزد با ارزشهای خانوادگی سنخیتی ندارد و همین امر شخصیت او را دچار دوگانگی می نماید .دختران امروزدچار خود درگیری میشوند و برای فرار از این حالت به شیوه های مختلفی  نظیر فرار از خانه متوسل می گردند.
مشكلات اقتصادی
برخی از صاحبنظران مشكلات اقتصادی را علت عمده آسیبهای اجتماعی می دانند . البته این به مفهوم نگرش تك عاملی در تبیین انحرافات نمی باشد . به اعتقاد آنان عوامل اقتصادی درچگونگی زندگی فردی و اجتماعی تاثیر گذار است . فقر و توزیع ناعادلانه ثروت به همراه فقر فرهنگی زمینه ساز انواع رفتارهای نابهنجار می باشد .امروزه فشار و مشكلات اقتصادی ، احتمال دو شغله بودن و اشتغال نان آوران خانواده در مشاغل كاذب یا غیر مجاز را افزایش داده است .همین مسئله منجر به كم توجهی آنها نسبت به نیاز جوانان ، رفع مشكلات روحی و روانی و تربیت صحیح و شایسته آنها گردیده است.
ضعف نظارت اجتماعی
با انگیزه های فرار دختران از خانه در می یابیم كه اكثر آنان برای كسب استقلال و آزادی روابط در خارج از خانه اقدام به فرار كرده اند . این بدین معناست كه جامعه میزان نظارتهای اجتماعی دولتی و مردمی   را كاهش داده و آزادی بی قید روابط زنان و مردان را افزایش داده است .در حالی كه این حد افراطی از آزادی مقبول بسیاری از خانواده ها نیست. آنها به دلیل همین فضای نامناسب جامعه مجبور می شوند رفتار و ارتباطات اجتماعی دختران خود را محدود كنند و این محدودیت و كنترل دختران را با عقده های روحی –روانی مواجه می نماید و آنان احساس خواهند كرد كه خانواده آنها را درك نمی كند، در صورتی كه به عكس خانواده به دلیل آینده نگری و مصلحت اندیشی فرزند می كوشد دختر را از حیطه خطردور سازد.  
 -برخی از زنان متاهل نیز به دلیل خشونت و مفاسد اخلاقی همسر،ا اغفال و یا به دلیل مفاسد اخلاقی خود از خانه متواری می شوند.
خانواده منحرف
یکی از مهمترین عوامل فرار دختران و به انحراف کشانده شدن آنان وجود خانواده ای است که خود در منجلاب تباهی و فساد دست وپا می زند فعالیت های مجرمانه پدر و مادر ،برادران و خواهران بزرگتر خطر افزایش بزهکاری را در اعضای جوان خانواده افزایش می دهد برخی از پژو هشها نشان می دهد والدین مجرم به احتمال زیاد در ایجاد انضباط ضروری در خانواده نا توان اند و مها رتهای تربیت و فرزند پروری در آنها ضعیف است .  آمار رسمی حاکی از آن است که 60درصد تا 70درصد بزهکاران جوان از خانواده های متلاشی هستند که به سبب بی عفتی یا جنایات دیگر رشته زنا شویی را گسیخته و کودکان معصوم را دچار سرنوشت مبهم و نا معلوم کرده اند. همچنانکه نتایج 16 پژوهش نشان داد مهمترین متغیر مستقل از هم گسیختگی خانواده هاست از هم گسیختگی خانواده به کاهش دلبستگی عاطفی و افزایش کشمکش های خانوادگی منجر می شود و زمینه آزار و سوء استفاده از دختران را فراهم می آورداز هم گسیختگی خانواده همچنین فضای بی هنجاری در خانواده را تشدید می کند ترکیب این رخدادها و عوامل با ویژگی های شخصیتی فرد و شبکه حمایتی خانواده اعث می شود که فرد در منطقه ریسک قرار گیرد واحتمال فرار را افزایش یابد همچنانکه 8تا10درصد دختران فراری تجاوز جنسی از سوءاعضای خانواده را گزارش کرده اند.
پیروی از سنت  های غلط یا تعصبات کور کورانه-آداب و رسوم و باورهای غلط برخی از مناطق کشور  مانند بکار گیری دختران در مشاغل سخت و طاقت فرسا ،بکار گیری در  کار گاههای نمور قالی بافی ،کوره پزی ،رنگسازی ،ازدواج های اجباری به ویژه در کودکی ،ختنه کردن دختران،عدم ابراز محبت به  کودک به خاطر دختربودن محروم نمودن از ارث و..... موجبات فرار دختران را فراهم می آورد.بدیهی است دین مبین اسلام بر بسیاری از این عقاید باطل که ریشه در جاهلیت ،تعصبات خشک و استبداد دارد خط بطلان می کشد.
پیامدهای فرار دختران- این پیامدها درسه بعد فردی ،خانوادگی ،اجتماعی قابل نقد وبررسی می باشد.
الف- پیامد فردی
افسردگی ،اختلالات فکری ،ادراک منفی از خود،عزت نفس پائین ،خود پنداره منفی،بی پناهی ،سرگردانی ،تکدی گری ،توزیع  یامواد مخدر،به عضویت در آمدن در باندها ی فساد و شب رادر پارکها،زیر گذر و پل ها،ساختمانهای متروکه گذراندن،و سر انجام به دلیل مشکلات روحی –روانی و ابتلاءبه انواع بیماریهای جسمی یا مقاربتی دست به خود کشی می زنند و یا در نهایت ذلت و خواری در آرزوی مرگ بسر می برند.            
ب- پیامد خانوادگی
 فرار دختران در واقع تعرض به قاعده كهن و مرسوم زمانهای دیروز و امروز است كه نه خانه را محل امن وآرامش و آسایش می داند  نه محلی كه باید از آن گریخت . این تعرض و جدال جامعه را تحریك كرده و آشفتگیهای خاصی را دامن می زند . هنگامی كه دختری به طور غیر منطقی فرار می كند ، خود و پیرامونش یعنی خانواده و جامعه را تا شعاعی وسیع به طرق مختلف در معرض آسیبها و خطرات زیادی قرار می دهد .   همچنین فرار دختران به حیثیت وآبروی اعضای خانواده لطمه زده و به دلیل آشکار شدن شکاف بین نسلها،اختلافات شدید خانوادگی ،عدم کفایت و تدبیر،تربیت، مراقبت لازم موجب سر افکندگی  خانواده می شودبطورئیکه اعضای خانواده در روابط خانوادگی ،اجتماعی ،شغلی و..خود نیز دچار مشکلات متعدد می گردند.
ج-پیامد های اجتماعی
افزایش آمار دختران فراری موجب افزایش نرخ مفاسد وآسیب های  اجتماعی دیگر و تحمل هزینه های سنگین در بخش  دولتی  می شود به علاوه لکه دار نمودن عفت عمومی و شکستن حریم های اخلاقی ،بهداشت روانی  وروحی اعضای جامعه را تهدید می کند و سلامت ،سعادت وآینده جامعه را با چالش جدی روبرو می کند .
 ازدواج اجباری
دختران در اثر استیصال خانوادگی یا تحت تاثیر آداب و رسوم اجتماعی و تربیت خاص خانواده در سنین پائین مجبور به ازدواج می شوند و یا  ازدواج  بالاجباردختران  با فرد نا مناسب یا مسن در این صورت این زندگی دیر یا زود متلاشی شده یا در معرض انواع نا بسامانیها قرار می گیرد بسیار اتفاق افتاده که زنان از روز های اول ازدواج به طلاق می اندیشند و گاه به خاطر عدم سازش بین زوجین یا سایر اعضای خانواده و عدم حمایت والدین از زن ،زنان دست به خود کشی زده یا از خانه فرار می کنند و به جهت قرار گرفتن در معرض خرده فرهنگ بزهکاری  پس از مدتی در ورطه و هلاکت می افتند ،زنان سارق،معتاد،روسپی از آن جمله اند .بر اساس پژوهشهای بعمل آمده 1/76درصد از پاسخگویان سبب جدایی خود از خانواده را ازدواج و22درصد فرار از خانه یاد کرده اند نکته در خور توجه این است که اکر پاسخ گویان علت فرار خود را شرایط نا بسامان خانوادگی و بد رفتاری اعضای خانواده اظهار داشته اند.  
دوستان ناباب
پناه بردن به دوستان ناباب به دلیل کمبود های عاطفی است که فرد جبران آنرا در جایی جز خانواده جستجو می کند انجام رفتارهای غیر اجتماعی و نا متعارف، بزه برای پذیرش و باقی ماندن در گروه ،جری شدن در انجام جرایم به دلیل گروهی بودن ،عضویت در باندهای حرفه ای ، جنایتکاروفاسد ،اعتیادو...از جمله نتایج دوستی با دوستان نا باب است.
حاشیه نشینی –زاغه نشینی
  مهاجرت والدین از روستا بهشهر ها به دلیل بهره مندی از امکانات بیشتر و زندگی بهتر، یافتن شغل مناسب ،روستائیان به شهر ها مهاجرت می کنند در این حالت پدیده حاشیه نشینی (زاغه نشینی )به عنوان یکی از معضلات جامعه شهری بروز می کند برخی از پیامد های آن عبارتست از افزایش جمعیت بیکار شهری ،گسترش فعالیتهای انگلی ،افزایش شرار تها ،قتل ،غارت و دزدی ،بروز انواع آسیبهای اجتماعی  ،  نتایج آماریی نشان می دهد 48درصد از بزهکاران مهاجر بوده و از شهرهای کوچکتر به شهر های بزرگتر آمده اند و52 درصد دیگر نیز متولد شهرهایی مانند تهران ،کرج،مشهد،رشت بوده اند.  یکی از علل بروز پدیده وندالیستی (تخریب اموال عمومی )اقامت در محله هایی است که از نظر امنیت و شرایط زندگی برخوردار نیستند فقدان امنیت ،هویت اجتماعی و پیوند های عاطفی قوی ،حضور قومیت های مختلف با ارزش ها و فرهنگ های متفاوت،فعال بودن افراد خلافکار ،فقدان کنترل رسمی یا غیر رسمی ،فراهم نبودن امکانات مناسب زندگی موجب شیوع و پذیرش رفتار های وندالیستی می شود. از اینرو برخی از صاحبنظران بر آنند که در چنین محیط هایی با توجه به محدود بودن ظرفیت امکانات و نهاد ها و سازمانها ی موجود ،میزان کنترل اجتماعی کا هش می یابد و در نتیجه بی نظمی و اختلالات مختلف و قانون شکنی و نا هنجاریهای اجتماعی روز به روز گسترش بیشتری پیدا می کند .
شهر نشینی
رشد شهر نشینی د رتهران و شهر های حاشیه ای آن در طول 50 سال گذشته نه تنها از رشد جمعیت کشور بلکه از رشد جمعیت شهری کشوری نیز بیشتر بوده و تراکم جمعیت شهری در تهران و اطراف آن یک روند ثابت بوده که طبعا ناشی از سیاستهای کلی اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی بوده است .   استان تهران در سال 1385 درارای 15شهر ستان و 56 شهر بوده  که جمعیت دومین شهر آن یعنی کرج بزرگ از جمعیت شیراز و اهواز بیشتر بوده و در رتبه پنجم شهر های پر جمعیت کشور را بخود اختصاص داده است.بر اساس تحقیقات انجام شده با افزایش جمعیت دیدگاه مردم مبنی بر فقدان ارزشهای اخلاقی نسبت عکس دارد طبق طرح ملی پیمایش ارزشها و نگرش های ایرانیان در سال 1379 در سطح مراکز 28 استان کشور  که منبعی بسیار خوب برای مقایسه وضعیت شهر تهران و سایر مناطق و مراکز شهری از حیث ارزش ها و هنجارها ی اجتماعی است نتایج حاصله از پاسخگویی در باره میزان وجود و رواج ده خصلت اخلاقی نماینگر آن است که پاسخگویان تهران بد بینانه ترین پاسخ ها را نسبت دیگر پاسخگویان 27 مرکز استان ابراز داشته اند می توان نتیجه گرفت با افزایش جمعیت شهر ها ارزیابی پاسخگویی از وجود ارزشها و هنجار های اخلاق منفی تر می شود و این مسئله نیز ناشی از بد بینی شدید تر مردم تهران به وضعیت خصلت های اخلافی مذکور در جامعه است. همچنین در شهر های بزرگ سنت ها کمتر از هر جای دیگری براندیشه ها و عواطف مردم تسلط دارند .
بد حجابی
مقوله حجاب زنان نماد جامعه دینی ونوع پوشش زنان بیانگر بخش وسیعی ازنمایه های فرهنگی جامعه می باشد.بدحجابی از چالش های  مهم فرهنگی ،اجتماعی نظام اسلامی ایران بوده وهست که به شیوه های گوناگونی مانند شیوه های فرهنگی ،ترویجی ،حکو متی ،انتظامی بهره جسته است  واژه حجاب از ریشه حجب بر وزن فعل به معنای مانع شدن چیزی در مقابل چیز دیگر است و حاجب به معنای دربان و در مورد کسی که مانع ورود افراد می شود بکار می ر ود .  به عبارت دیگرحجاب مانع نگاه غیر مجاز می شود. الزام و تقیدبه حفظ حجاب ظاهری و درونی سازی آن موجب افزایش طهارت و عفت درونی زنان ومردان از انحرافات جنسی (احزاب،53)،رشد اخلاق و کمال انسانی و مانع  دست اندازی و طمع ورزی بیمار دلان می گردد.(احزاب،32و33)
دلایل بی حجابی یا کم حجابی
عدم پایبندی به حجاب  یا عدم رعایت کامل حجاب در سه وجه قابل بررسی است :
1-نوع تفکر-برخی از افراد معتقدند  اعتقاد به حجاب و پایبند به آن امری کاملا شخصی می باشد از اینرو حد و حدود آن را خود فرد هر گونه که بخواهد تعیین می کند مثلا در خیابان یا محافل خانوادگی یا مختلط با هر پوششی که بخواهد ظاهر می شود حال آنکه در جوامع غربی  بایدنوع پوشش افراد با  نوع مکان وشرایط محیط متناسب باشد مثلا پوششی که  یک زن برای کنار دریا استفاده می کند با نوع پوشش او در محل کار یا دانشگاه کاملا متفاوت است و در صورت تخطی وی مجازات می شود .همچنین برخی از زنان برهنگی و بی حجابی را نشانه تجدد ، فرهنگ بالا و پیشرفت می دانند وافراد با ایمان را امل ،عقب مانده ومرتجع می نامند یا   باعیب جویی وتحقیر سعی در تخریب شخصیت و  بی ارزش کردن آنان دارند. حال آنکه زن حقیقت ارزشمندی است که به سبب ساختار وجودی ویژه اش در فرآیند تعلیم ، تربیت و تکامل بشری نقش اساسی و مهمی را ایفاءمی کند از همین رو صیانت از شخصیت وی و مصون نگه داشتن او از آسیب ها و انحرافات گوناگون امری لازم و وظیفه ای حتمی است که دین مقدس اسلام   نیز بر آن تاکید  فراوان کرده است .
2-کسب محبوبیت و پایگاه اجتماعی
برخی از زنان جهت کسب محبوبیت ، جلب توجه دیگران یا کسب منزلت و جایگاه اجتماعی  از طریق خودآرایی،خودنمایی  استفاده ازانواع پوششهای مبتذل یا غیر متعارف می کوشند تا نقاط ضعف ،کمبودها را مخفی و بدین ترتیب احساس حقارت خود را جبران کنند و یا بدین ترتیب مقبولیت یا محبوبیت اجتماعی را کسب یا بر افراد خاص و مورد نظر تاثیر بگذارند و به اهداف خود برسند . در مکتب وحی  خداوند بر اساس رحمت و محبت خود نسبت به بندگان متقی آنها را محبوب قلبها می کند این در اثر جاذبه ایمان،تقوا و عمل صالح بندگان صالح می باشد .لذا زنان مسلمان باید با آراستگی به فضایل و معارف و کسب درجات علمی ، تقویت استعداها و بازگشت به فطرت پاک الهی خود ، محبوبیت و عزت  واقعی را از درگاه الهی در خواست نمایند.مقام معظم رهبری (دام ظله)در اینباره می فرمایند :مساله حجاب به معناب منزوی کردن زن نیست مساله حجاب به معنی جلو گیری از اختلات وآمیزش بی قید وشرط زن ومرد در جامعه است خود این حجاب یکی از وسایل امنیت است با حجاب  هم زن مسلمان امنیت پیدا می کند و هم مرد مسلمان امنیت پیدا می کند .
3-جلب جنس مخالف
برخی از زنان برای رسیدن به اهداف و منافع خود از طریق نزدیک شدن به فرد یا افراد خاصی یا برای جلب و دستیابی به جنس مخالف سعی می کنند با  آرایش های غلیظ و پوشش های زننده در مخاطب تاثیر بگذارند در حالیکه با اینکار راه را برای چشم چرانی ها،دوستیهای نا مشروع، انواع انحرافات جنسی ،شیوع بسیاری از  بیماریهای جسمی وجنسی و نهایتا تخریب بنیان خانواده ها باز می کنند و در بسیاری از موارد  حتی امنیت اجتماعی و اخلاقی  خودشان  نیزآسیب و  آسایش وسلامت آنها تهدید می گردد. تعمیق باورهای دینی ،پایبندی به ارزشهای اخلاقی ،احکام و حدود الهی ،تقویت نیرروی درونی ،پرورش پاکدامنی ،ارتقاءآگاهیهای اجتماعی ، فرهنگ سازی ،اصلا ح نگرش نسبت به شان ،جایگاه و حقوق زنان  جهت اصلاح و بهبود  اوضاع و رفع این معضل اجتماعی امری ضروری است
نتیجه گیری
یکی از دغدغه های بشر امروز دستیابی به امنیت و برخورداری از احساس امنیت اجتماعی است امنیت عاملی موثر در رشد و تعال انسانها،بروز توانائیها ،شکوفایی استعدادها،گسترش و تنوع فعالیتهای اجتماع ،سیاسی ،اقتصادی ....می باشد.از عوامل تاثیر گذار در ایجاد و برقراری امنیت می توان به نقش باورهای دینی  و میزان تقید افراد به احکام و حدود شرعی ،جایگاه اقتصادی ،اجتماعی ،محل سکونت،نوع شغل و مسائل مرتبط با آن و آسیب های اجتماعی اشاره کرد .آسیب های اجتماعی از جمله عوامل تهدید زا و تاثیر گذار بر سلامت و امنیت اجتماعی است زیرا زمینه ارتکاب جرایم و رواج رفتار های اخلال گرانه ،انواع تنش و تعارض  هاو نهایتا  موجب نا امنی در جامعه می شود.از مهمترین آسیب های اجتماعی می توان به بد حجابی ،روسپیگری ،همسر کشی ،خشونت در خانواده(شامل :سوءرفتار اجتماعی ،سوءرفتار روانی ،سوئ رفتار جنسی )خشونت در محل کار (شامل:خواسته های غیر مشروع کار فرمایان و همکاران به ویژه در بخش غیر دولتی ،الزام به انجام جرایم اداری از طریق تهدید ،فشار ،تطمیع و...بهره کشی از کار زنان و محول کردن وظایف و کارهای سنگین خارج از توان و ظرفیت زنان،برقرای رابطه جنسی )خشونت در خیابان(شامل :مزاحمت ،بکار بردن الفاظ رکیک ،تعقیب ،تهدیدو....)فرار از خانه(بدلیل مجرم بودن،برخورد توام با تحکم و خشونت یا اعتیاد اعضای خانواده،تبعیض ،آزادی مطلق،بحرانهای عاطفی،ازدواج های اجباری و...)فقر و نا برابری ،حاشیه نشینی و تاثیر خرده فرهنگ ها،رقابت های منفی ،بی بند وباری ،تدلیس یا فریب درنکاح،ضعف های قانونی ،طلاق،. وجود زنان سر پرست خانوار ،خرده فرهنگ ها،رقابت های منفی ،ضعف های قانونی، اثرات سوءزندانی شدن (مانند:برچسب زنی ،طرد اجتماعی ،عدم حمایت خانواده ،و دوستان قبلی ،از دست دادن شغل قبلی و...) ا می باشند. آسیب های اجتماعی بویژه در حوزه زنان اخلاقیات و حیات اجتماعی را با خطر جدی روبرو می کنداز اینرو رفع مشکلات ومعضلات موجود مستلزم تدوین یا اصلاح برخی از قوانین و مقررات ،نظارت جدی و مستمر بر اجرای قوانین ،همفکری و مساعدت صاحبنظران واندیشمندان و نیز عزم وتلاش  همگانی می باشد .

منابع و مآخذ
قرآن کریم
منابع فارسی
1-انجمن ایرانی حقوق جزا،مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی زن و حقوق کیفری ،گذشته،حال ،آینده در آذر 1383،چ1تهران،1384
-میر محمد صادقی ،حسین،مقاله بزه دیدگی زنان ،ص93 نجفی ابرند آبادی ،مقاله زن در جرم شناسی و حقوق کیفری،ص108  
-معظمی ،شهلا،مقاله همسر کشی ص54و55
2-معظمی ،شهلا،فرار دختران چرا؟،پ1، نشر گرایش، 1382
3-کی نیا،مهدی ،علوم جنایی،انتشارات دانشگاه تهران،
4-ستوده،هدایت الله،مقدمه ای بر آ سیب شناسی اجتماعی ،نشر آوای نور ،چ10،1382
5-هینگ روت-هینگ،سیمون،زنان و قدرتهای سیاسی،مترجم:مژگان دستوری ،ناشر دفتر مطالعاتی انتشاراتی اجتماع،چ1،1384
6-علوی تبار،علیرضا،مشارکت در اداره امور شهر ها-بررسی  الگو ی مشارکت شهر وندان در اداره امور شهر ها(تجارب جهانی و ایران)،ج1،انتشارات سازمان شهر داری های کشور،چ1،1379
7-مجموعه مقالات اولین همایش آسیب شناسی اجتماعی در ایران در خرداد ماه 1381،ج1،نشر آگاه،1387
-آقا بیگلو،عباس ،آقا خانی ،کامران،مقاله پدیده همسر آزاری در شهر تهران در سال 1379 ،ص81
-علیایی،شهین،مقاله عوامل زمینه ساز تن دادن زنان به روسپیگری ،ص274
8-خمینی (ره)،روح الله،صحیفه نور،ج5،انتشارات بنیاد نشر آثار امام خمینی (ره)،1378
9-مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها،موسسه انتشارات دانشگاه مفید ،1380
-هاشمی ،محمد،مقاله تضمین امنیت شهر وندان در نظام اسلامی و حقوق بین المللی و داخلی
10-جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،مبسوط در ترمینو لوژی حقوق ،ج1،نشر کتابخانه نشر دانش،چ1،1378
11-دغاقله،عقیل-کلهر،سمیرا،آسیب های شهری در تهران،چ1،نشر جامعه شناسان زیر نظر اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهر داری تهران،1389
12-خامنه ای ،علی ،زن از دیدگاه مقام معظم رهبری(دام ظله العالی)،تهیه وتدوین دفتر مقام معظم رهبری-مدیریت ویژه نشر آثار) ،چ8،انتشارات طوفان
13-ابیطالب ،علی ،نهج البلاغه،گردآوری سید رضی ،مترجم:محمد دشتی،چ2  ،انتشارات پیام عدالت ،1385
14-مطهری ،مرتضی،نظام حقوق زن در اسلام،چ30،انتشارات صدرا،1380
15-مجلسی ،محمد باقر،بحار الانوار ،ج73،دارالکتب الاسلامیه تهران،1362
16-مساواتی آذر،مجید،آسیب شناسی اجتماعی ایران(جامعه شناسی انحرافات)،چ1،انتشارات نوبل،1374
17-فرجاد،محمد حسین،آسیب شناسی اجتماعی ،چ1،انتشارات نشر علم،1388
18-ریمون،آرون،سیر مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی ،مترجم:باقر رهام،انتشارات انتشارات و آموزش،1366
19-صادقی،سمیه،همسر آزاری زخمی پنهان بر نهاد خانواده، انتشارات دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی استان اصفهان ،1380
20- کا توزیان،ناصر،قانون مدنی در نظم کنونی ،چ4،نشر دادگستر ،1379
21-معید فر؛سعید،جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران،همدان ،انتشارات پیام نور،1387
22-توسلی ،غلام عباس ،جامعه شناسی شهری ،انتشارات دانشگاه پیام نور،1383
23-حجازی ،قدسیه،بررسی جرایم زن در ایران،چ2،انتشارات حقوقی قدسی ،1357
24- محقق حلی(شهید ثانی )،شرایع الاسلام  مسالک الافهام،مترجم:ابوالحسن محمدی ،ج1،انتشارات مرکز نشر دانشگاهی 1374
منابع عربی
-فیومی ،احمد بن محمد ،مصباح المنیر ، قم موسسه دار الهجره،چ2،1414 ق
منابع خارجی
-Eitzen,Stanley,Baca zinn,Maxine,(2000),social problem.Boston,Allyn and Bacon
-Fisher,J.D,&Baron,R.M(1995).Anequity-based model of vanda listm.population and Environmont,5
-Doob,c,B(1988).sociology:AnIntroduction.New York Long man,2Ed.
Kaplan Harol(1995)comprchensive Text Book of psychiatry,USA.William&Wilkson
-Widom,C.kuhns,J.(1996).childhood victimization and subsequent Risk for promiscuity,prostitution,and Teenge.pregnancy.American,Journal of public Health,8,(11):407-1612
    
-Nadon,s.koveroha,c.schludermann,E.(1998).Antecedents of prostirution:childhood victimization,12(2):206-221
-stuky Thoms D.(2005).urban politics,crime Rates and police strengthen,LFB scholoarly publishing ILC
نشریات و مجلات
1- فصلنامه راهبرد نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک ،مقاله "جمهوری اسلامی ایران و مطالبات زنان "سمیه السادات شفیعی ،چاپ سازمان چاپ128
2-مجله زنان،مقاله"زنان ایرانی حرکت تدریجی،صلح آمیز و مدنی "ش90،1381،ص35
3- فصلنامه دانش پژوهشی و آموزشی تازه های روان درمانی ،مقاله"بد نامی ،خود کشی،خانواده و فرهنگ"سهیلا جلال یونسی –لیلا خدا یاری،سال 12،ش45و46 ،پائیز و زمستان 1386،ص112الی131
4-مجله اصلاح و تربیت،مقاله کونو پکا گسیلا،ش58،ص31
5-مجله اندیشه و پژوهش ،مقاله "هویت شهر وندی ،حقوق و تکالیف "سال 4،ش44،1378،ص38و40
6-فصلنامه پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی،مقاله "تحلیل اجتماع خود سوزی دختران ترکمن" ،پیش شماره سوم،بهار و تابستان 1378،ص80و81
7-فصلنامه راهبرد ،مقاله "بررسی احساس امنیت اجتماعی در بین زنان 15-29 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی موثر در آن"نوروزی ،ش35،زمستان1388،ص921-951
پایان نامه ها
-محسنی تبریزی ،علیرضا،مبانی نظری و تجربی وندالیسم(مروری بر یافته های یک تحقیق)پایان نامه علوم اجتماعی -دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،ش16،1379
پایگاههای اینترنتی
-http:etd.ut.ac.ir/thesist/vTcatalog/VTThesis/forms/ThesisBri of aspx?thesis ID=c6052cE4-5B94-4cF8-AAS4B8946E639ff          accesson 2012 Aug27
-http://parsasadat.boloogfa.com/cpx    access on  2012 Aug 27
-http://taniney as.ir/?q=node/5698     access on   2012 Aug 27
-http://www.noormags.com/view/fa/articlopage/648383   access on 2012 Aug 27
-http://www.wafa.ir/ejtemaee/asib ejtemace/index.1.html    access on   2012 Aug 27
-http://www.tebyan-ardebil.ir/description.aspx?id=162        access on    2012 Aug 27
    access on 2012 Aug 27    http://jinanbane.bloyfa.com/post-94.aspx        
-http://health.mubabol.ac.ir/Default.asp?Np=2215       access on 2012 Aug27
-http://zananpress.com/archives/384        accesson 202 Aug27
-http://www.ensani.ir/fa/content/43624/default.aspx   access on 2012Aug27
-http://banooyecd alat.blogfa.com/post-240.aspx      access on 2012Aug27
-http://www.sistanprisons.ir/index.php?Module=SMMArticles&SMMOP=view&SMMCMD=&paged access on 2012Aug27
-http://dadkahyilam.blogfa.com/page/2 access on 2012Aug27
-http://www.fooladshahr.ir/web/fooladshahr/bezehkari zanan    access on 2012 Aug27
-http://www.khedmat.ir/vdcc.xqpa2bqexla82.htmil   access on 2012 Aug 27
-http://titroonline.ir/vdci.5awct1auvbezt.html?5048    access on 2012Aug 27
-http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1594081  access on2012 Aug 27
-http://www.scottishmediation.org.uk/smn/fxcseven/pgz/six.htm   access on 2012 Aug 26
-http://www.zanrooz.com/1388/06/%D&%AD%.........access on 2012 Aug 26
-http://uijs.ui.ac.ir/urs/browse.php?a id=192&sid=1&sic Lang=fa   access on 2012 Aug 26
-http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=900  access on 2012Aug 26
-http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/304967  access on 2012 Aug26
-http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910521000413    access on 2012 Aug26
-http://khabarnekar.blogfa.com/post-58240aspx  access on 2012 Aug 26
-http://khabarkhooneh.com/fa-IR/story/9232/%d8%a%8……access on 2012Aug26
-http://www.inn.ir/Nsite/fullstory/News/?serv=18&Id=103856&Rate=  oaccess on 2012 Aug 26
-http://www.khabaronline.ir/news-124548.aspx   access on 2012 Aug 29